Laden...

Verdediging Wilders mag 20 extra aangevers horen als getuigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Verdediging Wilders mag 20 extra aangevers horen als getuigen
Den Haag, 07 april 2016

De verdediging van de heer Wilders mag aanvullend op het huidige onderzoek in zijn strafzaak nog 20 mensen die aangifte hebben gedaan, horen als getuigen. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in reactie op de verzoeken die gedaan zijn tijdens de regiezitting van 18 maart 2016. De rechtbank heeft de overige verzoeken afgewezen.

Verzoeken van de verdediging

Op de regiezitting van 18 maart 2016 in deze zaak heeft de verdediging diverse verzoeken gedaan.

Deskundigen en getuigen

De rechtbank heeft vandaag alle verzoeken om deskundigen te benoemen afgewezen omdat dit niet noodzakelijk is voor het beoordelen van deze strafzaak. Ook de verzoeken tot het horen van getuigen zijn afgewezen, met uitzondering van een beperkt aantal aangevers.

Aangevers

Uit de verklaringen van 15 aangevers bij de rechter-commissaris blijkt dat het niet voor alle aangevers duidelijk is geweest waarvan zij aangifte deden en dat sommige aangevers zijn gehoord zonder tolk, terwijl zij de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Om een duidelijker beeld te krijgen van de aangevers en hun beweegredenen, vindt de rechtbank het van belang dat nog 20 aangevers – willekeurig te kiezen door de rechter-commissaris – bij de rechter-commissaris worden gehoord.

Gelekte pleitnota

Het is niet aan de rechtbank om een onderzoek te gelasten naar het uitlekken van een concept-pleitnota van de verdediging aan het AD vlak voor de regiezitting van 18 maart 2016 . De verdediging kan een dergelijk onderzoek zelf (doen) uitvoeren. De rechtbank ziet ook geen noodzaak het onderzoek te schorsen in afwachting van de uitkomst van dat eventuele onderzoek.

Eerlijk proces

Volgens de verdediging leidt het (opnieuw) afwijzen van de wensen van de verdediging ertoe dat verdachte geen eerlijk proces krijgt. Bij de beoordeling van de verzoeken gaat het altijd om de relevantie van het gevraagde onderzoek en die relevantie is ook nu onvoldoende gebleken.  In deze strafzaak zullen straks 4 deskundigen hebben gerapporteerd over contextuele en juridische aspecten, is de opsteller van een rapport nader bevraagd over een door hem verricht onderzoek en zijn 35 aangevers nader bij de rechter-commissaris gehoord. De rechtbank is van oordeel dat verdachte daarmee een eerlijk proces krijgt.

Uitspraken