Voetbalvereniging Haaglandia moet voetbalvelden ontruimen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Voetbalvereniging Haaglandia moet voetbalvelden ontruimen
Den Haag, 24 augustus 2016

De rechter in Den Haag heeft vandaag besloten dat voetbalvereniging Haaglandia uit Rijswijk de voetbalvelden aan de Schaapweg in Rijswijk op sportpark Prinses Irene moet ontruimen. De Gemeente Rijswijk had de huurovereenkomst met Haaglandia, met ingang van 1 juli 2016 opgezegd vanwege een betalingsachterstand van Haaglandia aan de Gemeente. Haaglandia heeft de voetbalvelden tot nu toe niet ontruimd en daarom heeft de Gemeente de rechter gevraagd Haaglandia te veroordelen om de voetbalvelden te ontruimen.

Huurovereenkomst rechtsgeldig opgezegd

Haaglandia heeft in deze procedure naar voren gebracht dat de Gemeente de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd omdat zij geen aangetekende brief van de Gemeente heeft  ontvangen waarin de veldhuur is opgezegd. De rechter oordeelt dat Haaglandia er zelf voor heeft gekozen om de door de Gemeente gestuurde aangetekende brief niet op het postkantoor af te halen.

De rechter is van oordeel dat voldoende duidelijk is geworden dat Haaglandia de afgelopen jaren een aanzienlijke huurschuld heeft opgebouwd. Deze schuld is in de afgelopen jaren niet afgelost zoals afgesproken. Evenmin heeft de vereniging concreet kunnen maken hoe zij het komende jaar wel aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De Gemeente heeft een zwaarwegend belang bij opzegging van de huur.

Het maatschappelijk belang bij het voortbestaan van de voetbalvereniging en de verantwoordelijkheid van de Gemeente Rijswijk dat er gesport kan worden wegen niet zo zwaar dat de huurovereenkomst niet beëindigd zou mogen worden.

Geen toezegging


Haaglandia heeft naar voren gebracht dat zij uit gedragingen van de Gemeente mocht opmaken dat er voor komend voetbalseizoen 2016-2017 alsnog een huurovereenkomst gesloten zou worden, zodat zij ook daarom de voetbalvelden niet zou hoeven te ontruimen. De rechter gaat daarin niet mee. Er zijn weliswaar diverse gesprekken gevoerd door de Gemeente en Haaglandia, maar de Gemeente heeft niet toegezegd dat er daadwerkelijk een nieuwe huurovereenkomst gesloten kon worden.

Spoedeisend belang


De rechter is van oordeel dat de Gemeente een spoedeisend belang heeft bij de vordering tot ontruiming om een verder oplopende schuld te voorkomen en om de voetbalvelden op andere wijze te kunnen gebruiken. De ontruimingstermijn wordt gesteld op drie dagen nadat het vonnis aan Haaglandia is betekend. Verder wordt een dwangsom aan de veroordeling verbonden van 500 euro per dag tot een maximum van 10.000 euro.

Uitspraken