Volkert van der Graaf moet de reclassering informatie blijven verschaffen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Volkert van der Graaf moet de reclassering informatie blijven verschaffen
Den Haag, 25 mei 2016

Volkert van der Graaf moet tijdens zijn meldplichtgesprekken bij de reclassering informatie blijven verstrekken en vragen beantwoorden, als onderdeel van de bijzondere voorwaarden die zijn verbonden aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat is de beslissing van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding dat Van der Graaf had aangespannen tegen de Staat om onder deze verplichting uit te komen.

Van der Graaf en Staat twisten over uitleg meldplicht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aan Van der Graaf opgelegde meldplicht onlangs gewijzigd, in die zin dat daaruit nu duidelijk blijkt dat het zich (enkel) melden bij de reclassering niet voldoende is. Hij dient tijdens de gesprekken ook  informatie te verstrekken en bepaalde vragen van de reclassering  te beantwoorden. Die wijziging was volgens de Staat noodzakelijk omdat partijen de meldplicht verschillend interpreteren en Van der Graaf deze plicht sinds enige tijd zo invult dat hij zich alleen meldt, maar geen inhoudelijk gesprek met de reclassering meer aangaat. Van der Graaf is van mening dat hij daarmee aan de aan hem opgelegde meldplicht voldoet en dat er voor wijziging geen aanleiding is.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter volgt Van der Graaf niet in zijn beperkte uitleg van de meldplicht. Deze heeft in dit geval een ander doel  dan alleen het beperken van vrijheid, namelijk het bieden van begeleiding en hulp en steun en er vloeien ook meer verplichtingen uit voort dan alleen op komen dagen. De Staat heeft Van der Graaf dit de afgelopen tijd ook duidelijk gemaakt. De wijziging die het OM onlangs heeft aangebracht, betreft dan ook geen uitbreiding van de meldplicht, maar een nadere explicitering van wat de meldplichtcontacten moeten inhouden om bij te kunnen dragen aan het doel. Hiervoor was volgens de voorzieningenrechter voldoende aanleiding gezien de gewijzigde houding van Van der Graaf.

Uitspraken

Meest gelezen berichten