Voormalig arts veroordeeld voor poging tot ontucht met patiënte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Voormalig arts veroordeeld voor poging tot ontucht met patiënte
Den Haag, 21 september 2016

De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 50-jarige man, een voormalige huisarts, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voor een poging tot het plegen van ontucht met een vrouw die aan zijn hulp en zorg was toevertrouwd. 

Huisarts

Destijds, op 18 januari 2012, was deze man de huisarts van deze vrouw. Verdachte heeft van meet af aan ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan dit feit. Hij heeft daarbij verwezen naar een presentielijst, waaruit zou blijken dat hij op dat moment ergens anders was. Mede gelet op hetgeen vier voormalige collega’s daarover hebben verklaard, acht de rechtbank het alibiverweer van verdachte onaannemelijk.    

Tuchtrechtelijke uitspraak

Eerder al, op 31 maart 2015, was aan deze man, onder andere vanwege hetzelfde feitencomplex, door Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de maatregel van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register opgelegd, waardoor hij zijn beroep als huisarts niet meer kan uitoefenen.

Vrijspraak andere feiten

Van drie andere zedendelicten, waarvan twee betrekking hadden op dezelfde vrouw, is de man vrijgesproken. 

Lagere straf dan officier van justitie

De officier van justitie had gevorderd dat de man zou worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden. De rechtbank legt een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op. Het verschil is gelegen in de omstandigheid dat de rechtbank een feit minder bewezen acht, dat het bewezen verklaarde feit geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden en dat aan verdachte al een tuchtrechtelijke sanctie is opgelegd waardoor hij zijn beroep als huisarts niet meer kan uitoefenen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten