Vordering Boskalis tegen Fugro afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vordering Boskalis tegen Fugro afgewezen
Den Haag, 17 maart 2015

De kortgedingrechter in Den Haag wijst de vordering van Boskalis om Fugro te bevelen een door Boskalis verzocht agendapunt als stempunt op te nemen in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af. Vanwege het feit dat de kortgedingrechter gevraagd is op zeer korte termijn te oordelen, is de uitspraak op dit moment beperkt tot een afwijzing. De gronden voor de uitspraak zullen later bekend worden gemaakt.

Standpunt Boskalis

Het punt dat Boskalis op de agenda wil plaatsen betreft een aanbeveling aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Fugro om datgene te doen dat nodig is om te komen tot een onmiddellijke beëindiging van een door Fugro gehanteerde beschermingsconstructie. Deze constructie is volgens Boskalis niet proportioneel, niet transparant en bovendien in strijd met de algemene beginselen van goed ondernemingsbestuur nu deze kan leiden tot een situatie waarin Fugro tegen haar eigen wil de zeggenschap verliest over een significant deel van haar onderneming.

Het belang van Boskalis

Boskalis startte dit kort geding met als doel dat de rechter Fugro beveelt dit agendapunt op de agenda te zetten om de mening van de aandeelhouders over dit onderwerp te peilen. Dat kan volgens Fugro alleen met een stemming worden bereikt. Omdat de oproeping voor de vergadering uiterlijk aankomende donderdag dient te geschieden en de agenda bij de oproeping dient te worden vermeld, heeft Boskalis een groot spoedeisend belang bij haar vordering.

Het verweer van Fugro

Fugro stelt dat zij al grotendeels aan het verzoek heeft voldaan door het onderwerp als bespreekpunt op de agenda te plaatsen. Voor het in stemming brengen van dit agendapunt bestaat volgens haar echter geen grond.

De beslissing

De kortgedingrechter heeft de vordering van Boskalis afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten