Vorderingen Stichting We Gaan Ze Halen afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vorderingen Stichting We Gaan Ze Halen afgewezen
Den Haag, 24 maart 2017

De Stichting We Gaan Ze Halen vordert in kort geding van de Nederlandse Staat dat hij meer vluchtelingen opneemt die nu verblijven in kampen in Griekenland en Italië. Die vordering wordt door de Haagse voorzieningenrechter afgewezen.

In 2011 is de burgeroorlog in Syrië opgelaaid. Dat heeft ervoor gezorgd dat Griekenland en Italië zijn geconfronteerd met een enorme toestroom van vluchtelingen. De Stichting stelt dat de Nederlandse Staat de gemaakte afspraken over de herverdeling van vluchtelingen over de Europese Unie onvoldoende nakomt.

Termijn nog niet verstreken

In besluiten van de Raad van Ministers van de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de vluchtelingen over de lidstaten. In de besluiten is een termijn opgenomen waarbinnen de lidstaten aan hun verplichtingen moeten voldoen. Die termijn is op dit moment nog niet verstreken. De Stichting kan verplichtingen voor Nederland uit de besluiten nu dus niet afdwingen.

​Politieke afweging

Ook het beroep van de Stichting op andere (Europese) regelgeving slaagt niet. Die regelgeving schept alleen verplichtingen voor lidstaten op wier grondgebied de vluchtelingen verblijven. De Stichting stelt zich ook nog op het standpunt dat het noodzakelijk is dat de Staat aan (substantieel) meer vluchtelingen opvang biedt dan hij nu doet. Dat is begrijpelijk vanuit humanitair oogpunt. Voor rechterlijk ingrijpen is echter op dit moment geen plaats. Het is niet aan de burgerlijke rechter om te beslissen of het wenselijk is om meer vluchtelingen op te vangen. Daarvoor moeten politieke afwegingen worden gemaakt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten