Vorderingen op grond van illegale adoptie verjaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vorderingen op grond van illegale adoptie verjaard
Den Haag, 05 juli 2017

De rechtbank Den Haag heeft woensdag 5 juli 2017 geoordeeld in de zaak tussen een in Brazilië geboren Nederlander en zijn Nederlandse juridische ouders.

Achtergrond rechtszaak

In 1980 heeft een kinderloos Nederlands echtpaar, met hulp van destijds in Brazilië werkzame Nederlanders, een pasgeboren jongetje opgehaald in Brazilië. Het echtpaar heeft in Brazilië een geboorteakte laten opmaken als ware het jongetje hun eigen biologische kind. Daarna heeft het echtpaar het jongetje in Nederland ook zo laten inschrijven. De inmiddels volwassen zoon (van jongs af aan bekend met het feit dat hij was geadopteerd), is in 2001 op de hoogte gekomen van de illegale gang van zaken. Hij is vervolgens een zoektocht begonnen naar zijn biologische familie in Brazilië. In 2016 is hij deze civiele procedure gestart tegen zijn Nederlandse juridische ouders. Hij verwijt hen de illegale adoptie. Bovendien verwijt hij hen dat zij, vanaf het moment dat hij als volwassene op zoek wilde gaan naar zijn biologische familie (in 2001), de bij hen bekende informatie niet, althans onvolledig, aan hem hebben verstrekt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de illegale adoptie onrechtmatig is jegens de zoon, maar voor zover zijn vordering daarop betrekking heeft, is deze verjaard. De juridische ouders zijn niet aansprakelijk wegens schending van de op hen rustende informatieverplichtingen. De juridische ouders hebben hem vanaf 2001 voldoende informatie verschaft en hen treft daarover geen verwijt. Wel moeten de juridische ouders de stukken afgeven die zij nu nog onder zich hebben. Daartoe hebben zij zich ook bereid verklaard.

Uitspraken

Meest gelezen berichten