Vrijspraak voor verdachte mensenhandel en uitbuiting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vrijspraak voor verdachte mensenhandel en uitbuiting
Den Haag, 20 januari 2015

De rechtbank Den Haag spreekt een vijftigjarige man vrij van een verdenking van mensenhandel en uitbuiting. De man dreef verschillende ondernemingen in Nederland die zich toelegden op kleermaken, stomen van kleding en kledingreparatie. Hij zou twee Turkse mannen uitgebuit hebben, maar naar het oordeel van de rechtbank is daartoe onvoldoende bewijs.

Misleiding, geen mensenhandel of uitbuiting

De ondernemer heeft naar het oordeel van de rechtbank de twee mannen uit Turkije misleid door een hoger salaris voor te spiegelen dan ze uiteindelijk kregen. Ook dienden de twee mannen vaker over te werken dan was afgesproken. Hoewel de twee mannen de Nederlandse taal niet machtig waren, een schuld van ongeveer € 5.000 aan de ondernemer hadden en woonruimte van hem huurden, verkeerden zij niet in een zodanige positie dat zij niet anders konden dan zich alles laten welgevallen.

Zij werden op geen enkele wijze belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Zo beschikten zij over hun identiteitspapieren en verbleven zij rechtsgeldig in Nederland. Daarnaast kregen de mannen in ieder geval substantiële bedragen betaald voor hun werkzaamheden. Na ongeveer een half jaar is een van de mannen een civiele procedure gestart tegen de ondernemer om achterstallig loon uitbetaald te krijgen. De andere man kreeg per maand in ieder geval het minimumloon overgemaakt op zijn bankrekening.

Uit het dossier blijkt weliswaar dat de ondernemer zijn werknemers heeft misleid, maar blijkt onvoldoende dat de ondernemer misbruik heeft gemaakt van zijn positie ten opzichte van de twee mannen in die zin dat zij geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze hadden dan het misbruik te ondergaan.

Meest gelezen berichten