Laden...

Maatregelen coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Maatregelen coronavirus

Coronamaatregelen rechtbank Den Haag: wat betekenen ze voor u?

Hier leest u welke maatregelen de rechtbank Den Haag heeft getroffen wegens het coronavirus.

Zittingen

Rechtbank Den Haag behandelt zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. In eerste instantie gaat het met name om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Bij deze zaken is fysieke aanwezigheid van betrokkenen vaak van groot belang. Zaken die schriftelijk of via tele(fonisch)horen of Skype kunnen worden behandeld, doen we voorlopig nog steeds op die wijze af. Als uw zaak fysiek doorgaat, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De rechtbank maakt hierbij gebruik van verruimde openingstijden en plant haar zittingen tussen 8:30 uur en 21:00 uur.

Mondkapje

Sinds 1 december 2020 bent u verplicht in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neemt u een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Publiek

Publiek is beperkt welkom. Vooraf aanmelden is verplicht.

Media

Journalisten zijn welkom. Zij melden zich vooraf aan.

Strenger beleid toegankelijkheid gebouw

In het belang van de gezondheid van haar bezoekers en de eigen medewerkers, heeft het Crisis Management Team van het Paleis van Justitie in Den Haag besloten een strenger beleid te voeren met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebouw. Sinds 4 januari 2021 wordt, om het risico op een besmetting met het coronavirus te beperken, het aantal procesdeelnemers, pers en belangstellenden dat wordt toegelaten gemaximeerd. Het gaat om hun aanwezigheid bij de hoofdingang, in het openbaar gebied en in de zittingszalen.

Voorzieningen

Sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar.

Er zijn koffieautomaten beschikbaar, maar ook de koffiecorner op de begane grond bij de A-zalen is geopend. Daarnaast zijn automaten aanwezig voor kleine zoete of zoute versnaperingen.

In de zittingszalen is geen water beschikbaar. Als u water wilt drinken, moet u dit zelf meenemen.

Extra wachttijden

Houd rekening met extra wachttijden bij de ingang van het Paleis van Justitie. Vanwege de splitsing van looproutes is er slechts een enkele route langs de scanstraat en de ingang. Dit betekent dat ook advocaten (die op vertoon van hun pas niet door de scanstraat hoeven) in de rij zullen moeten staan om het gebouw op een veilige manier binnen te gaan.

Centrale balie en contact

De werkzaamheden van de centrale balie gaan zoveel mogelijk door.

Wilt u de balie bezoeken? Maak dan telefonisch een afspraak: 088 361 20 12. Dat kan van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Contact met rechtbank Den Haag na 17:00 uur

Wilt u na 17:00 uur bellen omdat u verhinderd bent voor een (straf)zitting diezelfde avond bij de rechtbank Den Haag? Bel dan: 088 362 20 26.

 

Nieuws m.b.t. het coronavirus - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws m.b.t. het coronavirus

 

 

Rechter stelt coronamaatregelen niet buiten werkingRechter stelt coronamaatregelen niet buiten werkinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Rechter-stelt-coronamaatregelen-niet-buiten-werking.aspxDen Haag9-5-2021 22:00:00<p>De rechter heeft vandaag in een kort geding de coronamaatregelen niet buiten werking gesteld, zoals door onder meer Stichting Viruswaarheid was gevorderd. Het kort geding ging oorspronkelijk over de avondklok, maar de rechter heeft toegestaan dat de zaak, na afschaffing van de avondklok, werd uitgebreid naar alle nog bestaande maatregelen. Eisers hadden dat verzocht onder verwijzing naar de dagvaarding, waarin zij het hele wettelijke systeem al ter discussie hadden gesteld. <br></p><p>De rechter verwijst naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021 (<a title="ECLI:NL:GHDHA:2021:285" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:285">ECLI:NL:GHDHA:2021:285</a>). Dat was een zaak tussen dezelfde partijen, die ging over de avondklok. Het hof heeft daarin al een oordeel gegeven over diverse argumenten, die eisers in dit kort geding opnieuw aanvoeren. De rechter ziet geen ruimte om daar nu anders over te oordelen en gaat dus niet mee in die argumentatie.</p>
Livestream kort geding INretail tegen de Staat over openstelling winkelsLivestream kort geding INretail tegen de Staat over openstelling winkelshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Livestream-kort-geding-INretail-tegen-de-Staat-over-openstelling-winkels.aspxDen Haag4-3-2021 23:00:00<p>Op maandag 8 maart 2021 om 10.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van INretail tegen de Staat over de openstelling van de winkels. De zitting kan door belangstellenden via een livestream worden gevolgd: <a href="https://streams.nfgd.nl/kort-geding-inretail-tegen-de-staat-inzake-openstelling-winkels">https://streams.nfgd.nl/kort-geding-inretail-tegen-de-staat-inzake-openstelling-winkels</a></p>
De Staat hoeft gebruik PCR-test niet te staken en hoeft communicatie over het coronavirus niet aan te passenDe Staat hoeft gebruik PCR-test niet te staken en hoeft communicatie over het coronavirus niet aan te passenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/De-Staat-hoeft-gebruik-PCR-test-niet-te-staken-en-hoeft-communicatie-over-het-coronavirus-niet-aan-te-passen.aspxDen Haag8-12-2020 23:00:00<p>De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de Staat het gebruik van de PCR-test in het kader van het testbeleid ter bestrijding van het coronavirus niet hoeft te staken. Ook de overheidscommunicatie over het coronavirus hoeft niet te worden aangepast. De vorderingen van Stichting Viruswaarheid om de Staat daartoe te veroordelen zijn afgewezen.</p>
Regeling verplichte PCR-test voor reizigers uit buitenland blijft in standRegeling verplichte PCR-test voor reizigers uit buitenland blijft in standhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Regeling-verplichte-PCR-test-voor-reizigers-uit-buitenland-blijft-in-stand.aspxDen Haag7-1-2021 23:00:00<p>De rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de verplichte PCR-test voor reizigers uit het buitenland in stand blijft. Stichting Viruswaarheid en 29 andere eisers hebben in een kort geding tegen de Staat geprobeerd te bereiken dat die regeling, die reizigers die naar Nederland willen reizen verplicht om een recente negatieve PCR-testuitslag te hebben, buiten werking zou worden gesteld. Eisers hebben om verschillende redenen bezwaar tegen die regeling, maar de rechter gaat niet mee in die bezwaren.</p>
Staat hoeft beperkende maatregelen in verband met Covid-19 niet in te trekkenStaat hoeft beperkende maatregelen in verband met Covid-19 niet in te trekkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-hoeft-beperkende-maatregelen-in-verband-met-Covid-19-niet-in-te-trekken.aspxDen Haag23-7-2020 22:00:00<p>De voorzieningenrechter heeft vandaag geoordeeld dat de Staat de beperkende maatregelen om verspreiding van Covid-19 te voorkomen niet hoeft in te trekken. De vordering van Stichting Viruswaarheid.nl (actiegroep Viruswaanzin) is op alle onderdelen afgewezen.</p>