Laden...

Toegangsreglement Paleis van Justitie in Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Toegangsreglement Paleis van Justitie in Den Haag

Toegangsreglement

Met de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Rechtszaken worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd. Sinds 11 mei 2020 houdt de rechtbank meer zittingen waarbij procespartijen fysiek aanwezig kunnen zijn.

In het belang van de gezondheid van eigen medewerkers en bezoekers, voert de Rechtspraak een restrictief beleid voor het toelaten van procesdeelnemers, pers en publiek. Het gaat hier niet alleen om aanwezigheid in zittingszalen, maar ook om besmettingsrisico’s bij de toegang en in het openbaar gebied.

Procesdeelnemers, pers en publiek worden derhalve in beperkte mate toegelaten tot het Paleis van Justitie in Den Haag. In het ‘Besluit Toelaten procesdeelnemers, pers en publiek tot het Paleis van Justitie in Den Haag’ is vermeld welke kaders er vanaf 4 januari 2021 gelden.

Dit besluit en deze tijdelijke toegangsregeling gelden zo lang het nodig is als gevolg van maatregelen van de Rijksoverheid en de Rechtspraak in verband met het coronavirus.

 

 

Instructies toegang tot openbaar gebied

U vindt de informatiebalie van de bodedienst in de centrale hal. Bij de ontvangst- en toegangscontrole en bij de bodebalies zijn voorzieningen getroffen om te kunnen voldoen aan de adviezen van het RIVM (plexiglas schotten, stickers 1,5 meter afstand). 

Instructies toegang

 1. Het Paleis van Justitie is coronabestendig en volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Bezoekers dienen zich te houden aan de coronavoorschriften en -adviezen van de Rijksoverheid.
 2. Toelating van procesdeelnemers, pers en publiek geschiedt op basis van het ‘Besluit Toelaten procesdeelnemers, pers en publiek tot het Paleis van Justitie in Den Haag'.
 3. Om als publiek bij een (openbare) rechtszaak aanwezig te kunnen zijn moet uiterlijk twee werkdagen van tevoren een reservering worden gemaakt via het aanmeldformulier belangstellenden op rechtspraak.nl. Het toewijzen van plekken gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Als er plek beschikbaar is ontvangt de aanvrager een bevestiging per mail die geldt als toegangsbewijs.
 4. Pers moet zich vooraf melden bij de afdeling Communicatie & Voorlichting van het gerecht.
 5. Iedereen die het Paleis binnenkomt meldt zich bij de portiersloge. 
 6. Indien een bezoeker lichte verkoudheidsklachten of koorts heeft, wordt geen toegang tot het gebouw verleend.
 7. De medewerker van de beveiliging stelt het verblijfsdoel van de bezoeker vast en vraagt hierbij of hij/zij corona gerelateerde klachten heeft. Neemt de beveiliger waar dat een bezoeker luchtwegklachten heeft, bijvoorbeeld door hoesten of kuchen, dan wordt de toegang geweigerd. De beveiliger stelt de behandelend rechter hiervan in kennis.
 8. Na toelating wordt de bezoeker doorverwezen naar de scanstraat waarbij alle eigendommen zoals jassen, tassen, riemen, telefoons etc. worden gescand. Alle bezoekers moeten door de scanstraat, advocaten worden niet gecontroleerd.
 9. Zowel de gerechtsbodes als de voorzitter zien erop toe dat de voorgeschreven afstand van tenminste anderhalve meter tussen en tot de procesdeelnemers in acht wordt genomen. Door middel van stickers op de stoelen is aangegeven welke zitplaatsen gebruikt mogen worden.
 10. De zittingen worden zoveel mogelijk in grote(re) zalen gepland, zodat de procesdeelnemers en media op de voorgeschreven afstand van elkaar kunnen zitten. In een aantal zalen zijn transparante plexiglas schermen geplaatst.
 11. Procesdeelnemers dienen de aanwijzingen van rechtbankpersoneel op te volgen. Indien de voorzitter of gerechtsbode voorafgaand of tijdens de zitting constateert dat procesdeelnemer of journalist luchtwegklachten heeft, bijvoorbeeld door hoesten of kuchen, dan kan (de gerechtsbode na afstemming met) de voorzitter betrokkene bevelen de zitting te verlaten. De gerechtsbode/de beveiliging zien er in dat geval op toe dat betrokkene het pand verlaat.