Laden...

Veelgestelde vragen over de wijkrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Regels en procedures > Veelgestelde vragen over de wijkrechter

 Veelgestelde vragen over de wijkrechter

>Alles uitklappen
 • Alle inwoners van het arrondissement Den Haag kunnen naar de wijkrechter. Het arrondissement van rechtbank Den Haag omvat de volgende gemeenten:

  • Alphen aan den Rijn
  • Bergambacht
  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Boskoop
  • Delft
  • Den Haag
  • Gouda
  • Hillegom
  • Kaag en Braassem
  • Katwijk
  • Krimpenerwaard
  • Leiden
  • Leiderdorp
  • Leidschendam-Voorburg
  • Lisse
  • Midden-Delfland
  • Nederlek
  • Nieuwkoop
  • Noordwijk
  • Noordwijkerhout
  • Oegstgeest
  • Ouderkerk
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Rijnwoude
  • Rijswijk
  • Schoonhoven
  • Teylingen
  • Vlist
  • Voorschoten
  • Waddinxveen
  • Wassenaar
  • Westland
  • Zoetermeer
  • Zoeterwoude
  • Zuidplas

  Zittingen worden gehouden bij partijen thuis, in de wijk of in het gebouw van de rechtbank Den Haag Prins Clausplein 60 te Den Haag.
 • U kunt bij de wijkrechter terecht voor de volgende zaken:

  1. Conflicten tussen buren, bijvoorbeeld over een schutting, overhangende takken, een grote boom in de tuin, een dakterras.
  2. Conflicten over overlast door buren door bijvoorbeeld huisdieren, rook, stank, lawaai.
  3. Conflicten met een woningcorporatie over gebreken in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud.
  4. Conflicten tussen leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) over besluiten of bepaalde afspraken die niet worden nagekomen Voorwaarde is dat de leden zelf in het appartementencomplex wonen.

  Het moet gaan om conflicten, waar u samen niet uitkomt. Het is de bedoeling dat u zelf al met elkaar gesproken heeft en dat niet tot een oplossing heeft geleid.
  De wijkrechter beoordeelt of uw conflict zich leent voor behandeling door de wijkrechter.

 • De wijkrechter is een proef. De rechtbank Den Haag wil onderzoeken of de wijkrechter een succes is. Om die reden wordt u gevraagd om na afloop een vragenformulier in te vullen over wat u van de wijkrechter vond. Zo kan de rechtbank aan het eind van de proef beoordelen of de wijkrechter moet blijven bestaan.

 • U kunt zelf, of samen met de andere partij, een aanmeldformulier invullen. U mag het formulier ook door iemand anders, zoals een advocaat of een deurwaarder, laten invullen. Het aanmeldformulier vind u op de pagina "Regels en procedures". U kunt het aanmeldformulier online invullen en per e-mail verzenden aan het Bureau wijkrechter (wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl). Het Bureau wijkrechter neemt vervolgens contact met u op.
  U mag het formulier ook schriftelijk invullen en per post versturen naar het postadres: De wijkrechter, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
  Voor vragen kunt u het Bureau wijkrechter bellen op telefoonnummer
  088 362 34 00. Het Bureau wijkrechter is op werkdagen bereikbaar van 9:00 - 11:00 uur en van 14:00 - 16:00uur.

 • Nee, de wijkrechter is niet verplicht. Het is vrijwillig. Alleen als beide partijen naar de wijkrechter willen, kan de wijkrechter het conflict behandelen.

 • In het kort ziet een procedure er als volgt uit.
  Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de wijkrechter beoordelen of de zaak voldoet aan de voorwaarden voor behandeling. Daarbij kijkt de wijkrechter ook of de zaak niet te complex is en niet bestaat uit een zeer omvangrijk dossier. Als de zaak geschikt is, wordt in overleg met partijen een datum voor een zitting bepaald. Partijen krijgen bericht wanneer en waar de zitting wordt gehouden.
  Tijdens de zitting zal de wijkrechter partijen aan het woord laten om te vertellen over het conflict. En ze mogen zeggen hoe het conflict kan worden opgelost. De wijkrechter kan partijen ook advies geven over hoe het conflict kan worden beëindigd.
  Als het nodig is, zal de wijkrechter ook de situatie waar het conflict over gaat gaan bekijken.
  Wanneer partijen op de zitting de zaak oplossen, zal de wijkrechter de afspraken op papier zetten en ondertekenen partijen en ook de wijkrechter de gemaakte afspraken. Daarmee komt een einde aan de procedure.
  Wanneer partijen geen oplossing kunnen bereiken, zal de wijkrechter uitspraak doen. De wijkrechter kan op de zitting mondeling uitspraak doen en ook is het mogelijk dat de wijkrechter schriftelijk uitspraak doet op een latere datum. Dat is meestal binnen vier weken na de gehouden zitting. De uitspraak wordt aan partijen toegestuurd.

 • U hoeft geen stukken aan de wijkrechter te sturen. Maar dat mag wel. Soms is het handig om bijvoorbeeld foto’s te maken van de situatie waar het conflict over gaat, bijvoorbeeld de te grote boom, of de overhangende takken, of de schimmel in huis. Ook kan het zijn dat u videomateriaal heeft of geluidsopnames. Met die informatie kan de wijkrechter een goed beeld krijgen van de situatie en is het niet altijd nodig om ook nog ter plaatse te gaan kijken.
  U kunt de stukken toesturen aan het Bureau wijkrechter. Dat mag zowel per post als per e mail. Die stukken moeten dan wel uiterlijk een paar dagen voor de zitting bij de wijkrechter zijn aangekomen.

 • Als een van de partijen een particulier is, betalen beide partijen € 40,50 aan griffierecht. Als er twee bedrijven een conflict hebben dat door de wijkrechter kan worden behandeld, dan betalen die bedrijven een hoger griffierecht (zie Griffierecht: € 121,- bij een financieel belang tot € 500,-; € 486,- bij een financieel belang tussen € 500,- en € 12.500,- en € 972,- bij een financieel belang van meer dan € 12.500,-).
  Als partijen de zaak niet op de zitting kunnen oplossen, zal de wijkrechter uitspraak doen. Het is dan mogelijk dat de wijkrechter een van de partijen veroordeelt om ook het griffierecht van de andere partij te betalen. Dat zal de wijkrechter doen wanneer hij vindt dat die partij helemaal geen gelijk heeft en het conflict onnodig heeft veroorzaakt.

 • U kunt dan toch een aanmeldformulier invullen met zoveel mogelijk gegevens van de andere partij. Het Bureau wijkrechter zal dan proberen contact te krijgen met de andere partij en vragen of die partij toch mee wil doen. Als de andere partij dat niet wil, dan kan de wijkrechter niet helpen. Als de andere partij dan toch nog mee wil doen, kunt u wel naar de wijkrechter. Het is wel de bedoeling dat u eerst zelf vraag aan de andere partij of die ook naar de wijkrechter wil.

 • Nee. De wijkrechter is niet hetzelfde als de rijdende rechter, maar lijkt er wel een beetje op. Net als de rijdende rechter neemt ook de wijkrechter als het nodig is een kijkje ter plaatse. En ook bij de rijdende rechter hoeft u geen advocaat mee te nemen. De wijkrechter komt ook voor de zitting naar de woning van een van de partijen. Als partijen dat niet willen, wordt de zitting op de rechtbank gehouden en gaat de wijkrechter niet ter plaatse kijken.

  Maar de wijkrechter is geen televisieprogramma. En de wijkrechter zal vooral proberen om te onderzoeken of u samen een oplossing kunt vinden tijdens de zitting en dat u duidelijke afspraken kunt maken. Het gaat de wijkrechter er vooral om dat er een duurzame oplossing wordt gevonden. De rijdende rechter doet altijd uitspraak over de zaak. Maar bij een uitspraak is er altijd een winnaar en een verliezer en als partijen er samen uitkomen heb je twee winnaars. Daarom doet de wijkrechter alleen uitspraak als partijen er met zijn hulp echt niet zelf uitkomen.

 • U komt niet op tv.

 • Als er tijdens de zitting een oplossing kan worden gevonden, duurt de procedure ongeveer één maand. Het hangt er ook van af of partijen snel op een zitting kunnen komen. Als de wijkrechter uitspraak moet doen, duurt de procedure tussen start en eindbeslissing ongeveer twee maanden. De zitting duurt ongeveer 1 à 2 uur, maar het is goed om voldoende tijd vrij te houden voor de zitting.

 • De wijkrechter komt bij u thuis langs als de zitting bij een van de partijen kan worden gehouden. Als de zitting in een wijkcentrum of politiebureau wordt gehouden, kan de wijkrechter als dat nodig is besluiten om de situatie in uw woning na de zitting te bekijken. Als de zitting plaatsvindt in het Paleis van Justitie (Prins Clausplein 60 te Den Haag), wordt tijdens de zitting besproken of het noodzakelijk is een bezichtiging door de wijkrechter af te spreken. Soms vindt er in een wijkrechterzaak nog een tweede zitting plaats. In dat geval moeten partijen daarvoor naar de rechtbank komen. Het is ook mogelijk om een digitale zitting te houden.

 • De wijkrechter wil alles weten wat relevant is om samen tot een oplossing van het conflict te kunnen komt, of een beslissing te kunnen nemen. Soms zijn er stukken die van belang zijn. Het is niet de bedoeling dat u al die stukken voor de zitting gaat toesturen aan de wijkrechter. Het is wel handig om belangrijke stukken mee te nemen naar de zitting, zodat de wijkrechter daar naar kan kijken als hij dat van belang vindt.

 • Dat mag, maar dat is niet nodig. U hoeft zelf ook geen juridische kennis te hebben. De wijkrechter zorgt dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast. De bedoeling van de zitting is om samen een oplossing te vinden. Mocht tijdens de zitting duidelijk worden dat het conflict juridisch ingewikkeld is, dan zal de wijkrechter dat met u bespreken. Het is dan mogelijk dat er een nieuwe zitting komt, waarbij u wel een advocaat of gemachtigde kunt meenemen. De wijkrechter kan dan met de advocaat of gemachtigde de juridische punten van de zaak bespreken.

 • • Beide partijen moeten zich houden aan de uitspraak van de wijkrechter en kunnen niet in hoger beroep gaan. Het voordeel is dat er dan ook geen kosten zijn voor het hoger beroep. Maar partijen kunnen afspreken dat zij van de uitspraak wel in hoger beroep mogen gaan. U moet dan samen met een advocaat naar het gerechtshof komen. En de kosten van een hoger beroep zijn veel hoger dan het griffierecht van € 40,50 dat u voor de wijkrechter betaalt (zie Kosten rechtszaak).

  Op het aanmeldformulier moet u daarom aankruisen of u de mogelijkheid wilt om in hoger beroep te gaan of niet. De wijkrechter zal dit punt ook aan het begin van de zitting met u bespreken. Hoger beroep is niet mogelijk als het financieel belang van de vordering € 1.750,- of minder bedraagt.

 • De zitting is in de Nederlandse taal. Als u geen of niet goed Nederlands spreekt moet u zelf een tolk meenemen. Dat mag een bekende of een familielid zijn. Het hoeft geen officiële tolk te zijn. U mag ook hulp vragen bij het invullen van het aanmeldformulier en dat door iemand anders laten invullen en opsturen.

  Als iemand geen of niet goed Nederlands spreekt en er is geen tolk kan de zitting niet doorgaan. Als u niet weet of u de Nederlandse taal voldoende spreekt, kunt u voor de zitting contact opnemen met het bureau van de wijkrechter.

 • Als de wijkagent/politie op de hoogte is van het conflict dat uw heeft, dan is het handig voor de wijkrechter om bij de wijkagent/politie informatie op te vragen. Om die reden staat op het aanmeldformulier de vraag of u toestemming geeft aan de wijkrechter om contact op te nemen met de wijkagent/politie. De wijkagent/politie weten dan ook meteen dat uw zaak bij de wijkrechter wordt behandeld. En als u daar toestemming voor geeft, kan de wijkrechter de wijkagent of de politie op de hoogte brengen van de uitkomst van de wijkrechterzaak. Zo weet de wijkagent/politie wat de afspraken zijn en kan de wijkagent/politie ook controleren of de afspraken worden nagekomen.

 • Er zijn conflicten tussen huurders die dezelfde verhuurder hebben. Soms kan de verhuurder een bijdrage leveren aan een oplossing van het conflict. Daarom vragen we u op het aanmeldformulier in te vullen of u en/of de andere partij een woning huurt, en zo ja van wie. De rechtbank zal dan bekijken of het zinvol is de verhuurder(s) uit te nodigen voor de zitting.

 • Ja, er zijn ook andere mogelijkheden. U kunt buurtbemiddeling of mediation proberen. De organisatie Bemiddeling & Mediation biedt dit in de regio Haaglanden gratis aan (www.bemiddelingmediation.nl). Het voordeel hiervan is dat zij meer tijd hebben dan de wijkrechter om over het conflict te praten. Zeker als u een langdurig conflict heeft waar veel tussen de partijen is gebeurd, bieden mediation en buurtbemiddeling meer mogelijkheden en tijd om alles goed uit te praten.