Laden...

De wijkrechter Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Regels en procedures > De wijkrechter Den Haag

Over de wijkrechter

Heeft u een meningsverschil of probleem met uw buren, uw woningcorporatie of particuliere verhuurder of met (een lid van) uw Vereniging van Eigenaren (VvE) en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de wijkrechter om hulp vragen.

De wijkrechter komt naar uw eigen wijk. U hoeft dus niet naar de rechtbank. Als het nodig is kijkt de wijkrechter ook naar de boom, de schutting of het vochtprobleem in uw woning. De wijkrechter gaat met u en de ander in gesprek en probeert om het probleem op te lossen.

 • Als u en de andere partij het probleem tijdens het gesprek (de zitting) oplossen, zet de wijkrechter de afspraken op papier. Zo nodig ondertekenen beide partijen de afspraken.
 • Komt u er samen niet uit? Dan beslist de wijkrechter. Dat kan tijdens de zitting of schriftelijk in een vonnis na maximaal 4 weken.
U kunt de wijkrechter alleen inschakelen als alle partijen dat willen. Meedoen is niet verplicht.

 

Welke problemen behandelt de wijkrechter?

De wijkrechter behandelt de volgende meningsverschillen en problemen:
 • Problemen tussen buren, bijvoorbeeld over de schutting, overhangende takken, een grote boom in de tuin of een dakterras.
 • Ruzies over overlast door buren door bijvoorbeeld huisdieren, rook, stank, lawaai.
 • Meningsverschillen met de woningcorporatie en particuliere verhuurders over een probleem in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud.
 • Meningsverschillen tussen de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over besluiten of afspraken waar iemand zich niet aan houdt.

 

Naar de wijkrechter

Wilt u uw probleem of burenruzie met behulp van de wijkrechter oplossen? Dat gaat als volgt:

 • Probeer eerst of buurtbemiddeling of andere vormen van hulp mogelijk zijn.
 • Kijk of alle partijen naar de wijkrechter willen. Een procedure kan alleen starten als alle partijen meedoen.
 • Vul het Aanmeldformulier Wijkrechter (pdf, 667,9 KB) in en mail deze naar de wijkrechter: rb-dh@rechtspraak.nl.
 • De wijkrechter kijkt of het uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 • Als de wijkrechter uw conflict of probleem behandelt, komt er een gesprek (zitting). In dit gesprek zoekt u samen met de andere partij(en) en de wijkrechter naar een passende oplossing. Lukt dat? Dan zet de rechter de oplossing op papier.
 • Kunt u het niet samen oplossen? Dan neemt de wijkrechter een beslissing.

U hoort per brief of telefonisch waar en wanneer de zitting bij de wijkrechter is. Een zitting duurt ongeveer 1 à 2 uur. In de meeste gevallen komt de wijkrechter naar de partijen toe.

Is uw probleem bekend bij de wijkagent of politie?

Via het aanmeldformulier kunt u toestemming geven aan de wijkrechter om contact op te nemen met de wijkagent/politie. De wijkrechter kan dan:

 • de wijkagent/politie om aanvullende informatie vragen
 • de wijkagent/politie laten weten dat uw zaak wordt behandeld bij de wijkrechter
 • de wijkagent/politie laten weten wat de uitkomst van uw zaak is. Zo weet de wijkagent/politie wat de afspraken zijn en controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt.

 

Niet eens met de uitspraak

Als u het niet eens bent met het besluit van de wijkrechter, kunt u niet net als bij een gewone rechtszaak in hoger beroep gaan (hoger beroep is het opnieuw behandelen van uw rechtszaak door een hogere rechter). U moet zich houden aan de uitspraak van de wijkrechter. In hoger beroep gaan is alleen mogelijk als alle partijen daarmee instemmen.

Als u in hoger beroep gaat moet u met een advocaat naar het gerechtshof komen. Let op: de kosten voor hoger beroep zijn veel hoger dan het griffierecht dat u voor de wijkrechter betaalt en u moet misschien ook (een deel van) de kosten van uw advocaat betalen.

 

Wat kost het?

Voor het starten van een procedure bij de wijkrechter betaalt u griffierecht.

 • Als ten minste één van de partijen een particulier is, betaalt u in 2023 € 40,50 per partij.
 • Bedrijven betalen, op basis van verschillende factoren, een bedrag dat iets hoger ligt.
Voor het betalen krijgt u een acceptgiro van de rechtbank.

 

Vragen over de procedure

Heeft u vragen over een procedure bij de wijkrechter? Neem dan contact op met het kantoor van de wijkrechter. Deze is op werkdagen bereikbaar van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Telefoon: 088 362 34 00
Mail: wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl

 

Meer informatie over de wijkrechter

De Wijkrechter valt Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak. Dit zijn ideeën en projecten die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft. Wilt u meer weten over de Wijkrechter? Op de pagina veelgestelde vragen vindt u op veel vragen een antwoord.