Laden...

De Wijkrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

De wijkrechter

Heeft u wel eens overlast van de buren door bijvoorbeeld lawaai of bent u het niet eens met de hoogte van hun schutting of boom? Heeft u vochtproblemen in uw woning en doet de woningcorporatie er volgens u onvoldoende aan? Heeft u met uw buren of de verhuurder daarover gepraat maar komt u niet tot een oplossing? En wilt u niet naar de rechtbank? Dan kunt u nu terecht bij de wijkrechter, een initiatief van de rechtbank Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Afspraken

De wijkrechter komt naar uw eigen wijk. En als het nodig is komt hij ook kijken naar de boom, de schutting of het vocht- probleem in uw woning. Hij bespreekt samen met u en degene met wie u een conflict heeft of u met zijn hulp en advies alsnog tot een oplossing kunt komen. U hoeft zelf geen juridische kennis te hebben. De wijkrechter zorgt dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast.
Als u tijdens het gesprek (de zitting) het conflict oplost, worden de afspraken door de wijkrechter op papier gezet en ondertekenen beide partijen de gemaakte afspraken. Komt u er samen niet uit dan neemt de wijkrechter een beslissing. Dat kan tijdens de zitting of schriftelijk in een vonnis na maximaal vier weken.

Welke problemen behandelt de wijkrechter

Bij de wijkrechter kunt u bijvoorbeeld terecht met de volgende problemen:

  1. Conflicten tussen buren, bijvoorbeeld over de schutting, overhangende takken, een grote boom in de tuin van de buren, een dakterras.
  2. Conflicten over overlast door buren door bijvoorbeeld huisdieren, rook, stank, lawaai.
  3. Conflicten met de woningcorporatie over gebreken in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud.
  4. Conflicten tussen de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over besluiten of bepaalde afspraken die niet worden nagekomen door leden van de VvE. Voorwaarde is dat de leden zelf in het appartementencomplex wonen.

Hoe werkt de wijkrechter

Voor behandeling door de wijkrechter geldt een aantal voorwaarden:

  • Beide partijen zijn bereid om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict bij de wijkrechter;
  • Ten minste één van de partijen dient een aanvraagformulier in bij het bureau De Wijkrechter. Daarin staan de contact- gegevens van beide partijen en een korte omschrijving van het conflict (bijvoorbeeld ‘last van de overhangende takken van de buren’);
  • De wijkrechter beoordeelt of het conflict voldoet aan de voorwaarden en of deze in behandeling kan worden genomen;
  • Vervolgens wordt een zitting gehouden. Indien geen oplossing wordt bereikt, beslist de wijkrechter;
  • U bent bereid om na afloop een vragenformulier in te vullen over wat u van de wijkrechter vond. Zo kan de rechtbank aan het eind van de proef beoordelen of de wijkrechter moet blijven bestaan.

Partijen krijgen per brief of telefonisch te horen waar en hoe laat ze zich moeten melden op de dag van de zitting. Een zitting duurt gemiddeld 1 à 2 uur. Het is ook mogelijk dat de rechter ter plaatse gaat kijken. Dat gebeurt dan direct na de zitting.

Wat kost het

Als een van de partijen een particulier is kost het voor beide partijen € 40,50. Dat is veel goedkoper dan een gewone procedure op de rechtbank. Voor de betaling van de kosten ontvangt u een acceptgiro van de rechtbank.

Is de wijkagent/politie bekend met het conflict?

Als de wijkagent/politie op de hoogte is van het conflict dat uw heeft, dan is het handig voor de wijkrechter om bij de wijkagent/politie informatie op te vragen.
Om die reden staat op het aanmeldformulier de vraag of u toestemming geeft aan de wijkrechter om contact op te nemen met de wijkagent/politie. De wijkagent/politie weten dan ook meteen dat uw zaak bij de wijkrechter wordt behandeld. En als u daar toestemming voor geeft, kan de wijkrechter de wijkagent of de politie op de hoogte brengen van de uitkomst van de wijkrechterzaak. Zo weet de wijkagent/politie wat de afspraken zijn en kan de wijkagent/politie ook controleren of de afspraken worden nagekomen.

Niet eens met de uitspraak?

Beide partijen moeten zich houden aan de uitspraak van de wijkrechter en kunnen niet in hoger beroep gaan. Het voordeel is dat er dan ook geen kosten zijn voor het hoger beroep.
Maar partijen kunnen afspreken dat zij van de uitspraak wel in hoger beroep mogen gaan. U moet dan samen met een advocaat naar het gerechtshof komen. En de kosten van een hoger beroep zijn veel hoger dan het griffierecht dat u voor de wijkrechter betaalt.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u een zaak aanmelden bij de wijkrechter? Maak dan gebruik van het aanmeldformulier Wijkrechter (pdf, 667,9 KB).
Heeft u vragen over de procedure neem dan gerust contact op met het bureau van de wijkrechter via telefoonnummer 088 362 34 00 of via mail wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl.

Het bureau "De wijkrechter" is op werkdagen bereikbaar van 08:30 uur tot 12:30 uur.