Aanvulling zaaksverdeling gepubliceerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Aanvulling zaaksverdeling gepubliceerd
Gelderland, 13 februari 2015

Gebleken is dat door de definiëring van bepaalde zaakscategorieën in het zaaksverdelingsreglement op het moment categorieën civielrechtelijke zaken op andere plaatsen worden behandeld dan uit het reglement en de bijbehorende besluiten voortvloeit.

  • Om iedere onduidelijkheid hierover weg te nemen, neemt het bestuur met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid uit artikel 2 van het zaaksverdelingsreglement en de bevoegdheid uit artikel 6 van dat reglement het volgende besluit:
  • Mededingings- en aanbestedingszaken en zaken over intellectuele eigendom worden in Arnhem behandeld, ongeacht de hoogte van de vordering. Stukken met betrekking tot deze zaken dienen in Arnhem te worden ingediend.
  • Vervoerszaken worden in Zutphen behandeld, ongeacht de hoogte van de vordering. Stukken met betrekking tot deze zaken dienen in Zutphen te worden ingediend.
  • Erfrechtzaken (zowel kanton- als andere zaken) worden in Zutphen behandeld. Stukken met betrekking tot deze zaken dienen in Zutphen te worden ingediend.

Dit besluit treedt in werking op vrijdag 13 februari 2015.

Meest gelezen berichten