Celstraf voor uitbuiting in ‘rehabilitatiecentrum’

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Celstraf voor uitbuiting in ‘rehabilitatiecentrum’
Arnhem , 23 oktober 2015

Een 51-jarige man uit Nijkerk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor mensenhandel (uitbuiting) en faillissementsfraude.

De man heeft onder het mom van het bieden van dagbesteding en begeleiding aan personen met psychosociale en/of verslavingsproblemen naar Bijbelse normen, mensen volledige werkdagen (en soms meer) fysiek zware arbeid laten verrichten zonder hen hiervoor te betalen. De personen accepteerden dit, omdat zij zich in een volstrekt ongelijkwaardige positie bevonden door hun verslavingsproblematiek, schulden en leefsituatie. De personen werden bij een ‘rehabilitatie’-stichting ondergebracht. Zij moesten daar intern wonen, hun geld laten beheren, een zorgprogramma volgen en werden afgeschermd van de buitenwereld. Hierdoor ontstond een afhankelijkheidssituatie waaraan het voor de personen in redelijkheid niet mogelijk was om zich te onttrekken. Wie weigerde om het programma van de stichting te volgen en te werken bij de keukenbladenfabriek of winkel voor vloeren van de man kon vertrekken en stond feitelijk op straat. Zonder onderdak of contacten buiten de stichting, met schulden en geen enkel inzicht in of grip op de persoonlijke (financiële) situatie. De man heeft op deze wijze misbruik gemaakt van het hierdoor ontstane overwicht en van de kwetsbare positie van deze personen.

Faillissementsfraude

De man heeft zich ook schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De man heeft in de periode vlak voor het faillissement van zijn keukenbladenfabriek een behoorlijke afwikkeling van het faillissement gefrustreerd, waardoor de schuldeisers van de fabriek zijn benadeeld.

Vrijspraak pgb-fraude

De rechtbank heeft de man vrijgesproken van de feiten die zagen op de fraude met de Persoonsgebonden Budgetten en Bijstandsuitkeringen. Op basis van de stukken uit het dossier kan niet worden vastgesteld dat pgb-formulieren valselijk waren ingevuld. Daarnaast is niet gebleken dat de man zelf of als leidinggevende van de stichting bemoeienis had met het (valselijk) invullen van bijstandsuitkeringsformulieren.

Ook heeft de rechtbank hem vrijgesproken van het bezit van een op een echt vuurwapen gelijkend neppistool.
In het voordeel van de man heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij nog niet eerder is veroordeeld voor dit soort feiten en met het feit dat de zaak heeft geleid tot veel publiciteit rondom de man. Hoewel hij die publiciteit mede door zijn eigen handelwijze over zichzelf heeft afgeroepen, maar aan de andere kant is de man in zekere zin gebrandmerkt, ook aangaande verwijten die de rechtbank niet heeft kunnen bewijzen. De impact van deze ernstige beschuldigingen op de man en zijn privéleven heeft de rechtbank meegewogen.

Lagere straf dan eis

De rechtbank heeft een aanzienlijk lichtere straf opgelegd dan de gevangenisstraf van 3,5 jaar die door de officier van justitie was geëist, ook omdat de rechtbank de man van een deel van de feiten heeft vrijgesproken.
 

Uitspraken

Meest gelezen berichten