Forse voorwaardelijke gevangenisstraf en maximale taakstraf voor seksueel misbruik minderjarige dochter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Forse voorwaardelijke gevangenisstraf en maximale taakstraf voor seksueel misbruik minderjarige dochter
Arnhem, 28 september 2016

Vandaag heeft de rechtbank een 40-jarige man uit Dodewaard veroordeeld voor ontucht en seks met zijn minderjarige dochter. Hij krijgt een gevangenisstraf van 368 dagen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. Daarnaast moet de man een taakstraf voor de maximale duur van 240 uur uitvoeren. Het onvoorwaardelijke deel gevangenisstraf (3 dagen) is gelijk aan de tijd die de man al in voorarrest heeft doorgebracht.

Kwetsbare positie

De rechtbank vindt het bijzonder kwalijk dat de man seksuele handelingen heeft gepleegd bij zijn dochter terwijl zij aan zijn zorg was toevertrouwd. Zij zou zich bij hem veilig moeten kunnen voelen. Hij heeft veel leed toegebracht aan zijn dochter, die vanwege haar leeftijd, lage IQ en relatie tot haar vader in een kwetsbare positie verkeerde en niet in staat was om weerstand te bieden.

Netwerk van hulpverlening

De rechtbank stelt voorop dat een ernstig feit als deze niet ander kan worden afgedaan dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals de officier van justitie ook eiste (een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk). Toch heeft de rechtbank in dit specifieke geval besloten daarvan af te wijken.

Nadat het seksueel misbruik in december 2015 uitkwam, is rondom de man en zijn gezin een netwerk van hulpverlening opgezet. Op dit moment is dit netwerk nog steeds actief. Uit het reclasseringsadvies volgt dat de man alle verplichte en onverplichte afspraken trouw nakomt. Zijn echtgenote heeft verklaard dat zij en de 6 kinderen hem graag weer thuis willen hebben. De hulpverlening is er dan ook op gericht dat de man op termijn weer thuis zal gaan wonen. Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou het al meer dan een half jaar lopende behandeltraject doorkruisen.

Enigszins verminder toerekeningsvatbaar

Verder is de man door een psycholoog onderzocht en is gebleken dat hij aan het Syndroom van Asperger lijdt. Daarom is geadviseerd om hem als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank neemt dit advies over.

Kostwinnaar van het gezin

Daarnaast heeft de rechtbank, bij het bepalen van de straf, in het voordeel van de man rekening gehouden met het feit dat de man een blanco strafblad heeft, oprecht spijt heeft betuigd en vanaf het begin af aan open is geweest over wat er is gebeurd en heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ook is de man kostwinner van het gezin. Wanneer hij een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet uitzitten, zal zijn gezin –onbedoeld- nog dieper in de problemen raken

Verlenging van de proeftijd

Ter compensatie van het niet opleggen van een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf legt de rechtbank aan de man een forse voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor de maximale duur op. Bovendien verlengt de rechtbank de proeftijd naar 5 jaar. De man heeft immers qua behandeling en begeleiding, ter voorkoming van herhaling, nog een lange weg te gaan. Tijdens de proeftijd moet de man zich bij de reclassering melden en zich laten behandelen. Ook mag hij niet op zijn huisadres en komen en niet zonder voorafgaand overleg contact opnemen met zijn vrouw en kinderen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten