Geldboetes en taakstraffen voor fraude bij eierbroederij en leghenboerderijen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geldboetes en taakstraffen voor fraude bij eierbroederij en leghenboerderijen
Arnhem, 26 maart 2015

De rechtbank Gelderland veroordeelt een eierbroederij en drie leghenboerderijen tot geldboetes en de leidinggevenden tot werkstraffen. Door middel van valsheid in geschriften werden meer kippen gehouden dan was toegestaan.

Eierbroederij

De rechtbank acht bewezen dat op een eierbroederij uit Babberich facturen vals werden opgemaakt. Op de facturen werden minder leghennen vermeld, dan daadwerkelijk waren geleverd. Hierdoor werd het de leghenhouders gemakkelijker gemaakt dat ze meer hennen konden houden dan op grond van wet- en regelgeving daadwerkelijk was toegestaan. Het bedrijf en de directeuren waren hiervan op de hoogte, maar hebben hun administratie toch zo ingericht dat het opmaken van deze valse facturen mogelijk was.
 
De rechtbank vindt de straf voor het bedrijf zoals geëist door de officier van justitie passend en heeft het bedrijf veroordeeld tot een geldboete van € 150.000,00. De beide directeuren zijn veroordeeld tot taakstraffen van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Omdat zij niet eerder strafrechtelijk zijn veroordeeld, is er geen reden tot het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Valse facturen en Meststoffenwet overtreden bij leghenboerderijen

Na het uitbroeden van de eieren bij de eierbroederij gaan de hennen van de eierbroederij naar de leghenbedrijven. De rechtbank acht bewezen dat drie leghenbedrijven de valse facturen van de eierbroederij uit Babberich voorhanden hebben gehad.
De bedrijven hebben daarnaast de Meststoffenwet overtreden. Zij hadden meer hennen in hun bedrijf dan was toegestaan op grond van hun pluimveerechten.

Geen bewijs voor onterecht op de markt brengen van eieren als scharrel- / vrije uitloopeieren

De officier van justitie heeft de bedrijven ook verweten dat zij meer leghennen hielden dan zij op grond van Europese regelgeving mochten houden. Hierdoor zouden, volgens de officier van justitie, aan grote hoeveelheden eieren verkeerde kwalificaties (zoals scharreleieren of vrije uitloopeieren) zijn meegegeven.
 
De rechtbank is van oordeel dat dit niet kan worden bewezen. De Europese regelgeving geeft normen waaraan een leghok moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de ruimte voor de hennen en drink- en eetvoorzieningen. Uit de dossiers blijkt niet of de specifieke hokken wel of niet aan deze regels voldoen. Het Openbaar Ministerie heeft geen onderzoek verricht aan de betreffende hokken.

De verdachten hebben met stukken onderbouwd dat hun hokken aan de Europese normen voldoen. Het Openbaar Ministerie heeft alleen verwezen naar certificaten van de CPE (de Stichting Controle Pluimvee, Eieren en Eiproducten) die bij het aanschaffen van de leghennen zijn verstrekt. Dit heeft de rechtbank in deze specifieke gevallen onvoldoende gevonden. Nu deze bedrijven voor dit wezenlijke onderdeel zijn vrijgesproken, heeft de rechtbank lagere straffen opgelegd dan door de officier van justitie geëist. 

Geldboetes en werkstraffen

De rechtbank heeft een leghenbedrijf uit Leveroy veroordeeld tot een geldboete van € 39.000,00, een leghenbedrijf uit Haule tot een geldboete van € 31.000,00 en een leghenbedrijf uit Landhorst tot een geldboete van € 23.000,00. Daarbij heeft de rechtbank rekening gehouden met de grootte van het bedrijf en de mate van overschrijding van de pluimveerechten.
 
De leidinggevenden van de bedrijven zijn allemaal afzonderlijk veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 160 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Uitspraken

Meest gelezen berichten