Gevangenisstraf en beroepsverbod van 6 jaar voor ontucht met minderjarige, gehandicapte jongen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gevangenisstraf en beroepsverbod van 6 jaar voor ontucht met minderjarige, gehandicapte jongen
Arnhem, 11 juli 2017

De rechtbank Gelderland legde een 30-jarige man uit Huissen een gevangenisstraf op van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man, die werkzaam was in de gezondheidszorg, is veroordeeld voor het meerdere keren plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige, gehandicapte jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Daarnaast maakte de man zich schuldig aan het maken, bezitten, verspreiden en verwerven van kinderporno. Hieronder bevonden zich afbeeldingen van 2 aan hem toevertrouwde patiënten. 

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Naar het oordeel van de rechtbank was – gezien de ernst van de feiten - alleen een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. De rechtbank neemt bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking, dat de man op verschillende manieren misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem is gesteld en van de kwetsbare posities waarin de slachtoffers zich bevonden. Slachtoffers die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan. Juist omdat de man in zijn jeugd zelf is misbruikt, had hij moeten weten wat het misbruik voor de slachtoffers zou betekenen. De rechtbank neemt het de man ook kwalijk dat hij zich in de chats zeer neerbuigend over één van de slachtoffers heeft uitgelaten, terwijl dat slachtoffer hem beschouwde als zijn vriend.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij de hoogte van de gevangenisstraf hield de rechtbank anderzijds ook rekening met de persoonlijkheidsstoornis die de man heeft. Hierdoor kan hij zich niet goed verplaatsen in anderen en voelt hij anderen niet goed aan. De psychiater stelde dat de man door zijn problematiek, namelijk het niet in staat zijn om gelijkwaardige wederkerige contact aan te gaan met leeftijdsgenoten, zijn eenzaamheid en het niet kunnen delen van behoeften en problemen, niet goed in staat is zijn gedrag overeenkomstig  zijn wil aan te sturen. De psychiater merkte ook op dat de man door zijn eigen misbruikverleden en het bekijken van kinderporno tot de ontuchtige handelingen is gekomen. Verder hield de rechtbank rekening met de conclusie in de rapportages dat de man als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

Daarnaast hield de rechtbank rekening met het feit dat de Huissenaar geen strafblad heeft, zijn schuldbesef en de oprechte spijt die hij heeft betoond. Ook heeft de man vanaf het begin van het onderzoek meegewerkt en openheid van zaken gegeven.

Bijzondere voorwaarden

Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld, waaronder een behandeling in een psychiatrische polikliniek en een beroepsverbod in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg voor 6 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de Huissenaar aan 2 slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 3.300 euro betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten