ISD-maatregel voor het plegen diefstallen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > ISD-maatregel voor het plegen diefstallen
Zutphen, 29 december 2015

De rechtbank heeft een 46-jarige man uit Harderwijk veroordeeld tot de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) voor de duur van 2 jaren. De man heeft op 6 en 16 september 2015 in Harderwijk in totaal 3 diefstallen gepleegd. Hij heeft daarbij een hertengewei, een fietskar en een fiets weggenomen.

Niet meewerken

De reclassering heeft aangegeven dat de man al veel hulp kreeg (onder meer begeleid wonen en bewindvoering), maar dat hij ondanks die hulp toch strafbare feiten bleef plegen. De reclassering vindt een klinische behandeling bij een instelling als Trajectum passend voor de man. Maar de man heeft bij de reclassering aangegeven dat hij daar niet aan mee wil werken. Omdat de man niet stopt met het plegen van strafbare feiten, heeft de reclassering de rechtbank geadviseerd om de ISD-maatregel op te leggen. De maatregel heeft als doel om de maatschappij te beveiligen en de kans op herhaling van het plegen van misdrijven door de man te verkleinen.

Stoppen met strafbaar gedrag

Op de zitting heeft de advocaat van de man aangegeven dat de man toch wenst mee te werken aan de klinische behandeling. Maar de rechtbank heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de man in staat zal zijn om – met de dan beschikbare hulp – de behandeling goed af te ronden. De man is al vaker veroordeeld voor feiten als diefstal en ondanks alle hulp lukt het hem niet om te stoppen met het plegen van strafbare feiten. De rechtbank is van oordeel dat geprobeerd moet worden om de kans dat de man nog zal stelen, zoveel mogelijk te verkleinen. Om die reden heeft de rechtbank de ISD-maatregel opgelegd. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de man binnen de ISD de mogelijkheid zal krijgen om de klinische behandeling alsnog te volgen. Om te controleren hoe het de man in de ISD vergaat, zal zij na 1 jaar de noodzakelijkheid van de maatregel beoordelen.

Vrijspraak

De 46-jarige Harderwijker werd ook verdacht van een 4e diefstal, maar de rechtbank heeft hem daarvan vrijgesproken omdat niet zonder twijfel kon worden vastgesteld dat de man die diefstal heeft gepleegd. De aangever van die diefstal heeft verzocht om schadevergoeding. Omdat de man is vrijgesproken, hoeft hij van de strafrechter de schade bij de aangever niet te vergoeden.

Meest gelezen berichten