Man gestraft voor geweldsincident met schippers in Eefde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Man gestraft voor geweldsincident met schippers in Eefde
Zutphen, 08 april 2016

De rechtbank veroordeelde een 53-jarige man uit Lochem voor een poging zware mishandeling en poging doodslag op 2 Duitse schippers in Eefde. De man kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar.

Geluidsoverlast

De man ondervond sinds enige jaren met grote regelmaat (geluids)overlast van binnenschippers die aanmeerden op zijn camping. Zo ook op 7 augustus 2015 toen de beide schippers hun schipaggregaat aan hadden staan. Toen dit tijdens die nacht nog steeds zo was, heeft de man op het schip van de schippers getikt met een Maglite om hen te waarschuwen. Deze zaklantaarn was tussen de 30-40 cm lang en woog meer dan een kilo. Daarna is hij samen met zijn echtgenote weggelopen. De beide schippers kwamen de man en zijn echtgenote achterna, waarbij tussen de man en de jongste schipper over en weer is geschopt. Deze schipper de man probeerde vast te pakken. Hierop heeft de man de schipper meerdere keren gericht en met kracht met de Maglite op zijn hoofd geslagen. De schipper liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn hoofd en buiten bewustzijn is geraakt.  
Vervolgens is de echtgenote van de man tussen hem en de oudste schipper in gaan staan. Daarbij is zij bij de arm gepakt waarop de man de oudste schipper heeft geslagen met de Maglite.

Noodweerberoep afgewezen

De man deed een beroep op het feit dat hij uit noodweer heeft gehandeld. De rechtbank gaat hier niet mee. Volgens de rechtbank is hij veel te ver gegaan en had de jongste schipper tijdens de ruzie op mindere kwetsbare delen dan het hoofd kunnen slaan. Voor wat betreft de oudste schipper heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen sprake was van een dreigende situatie waartegen de man zich mocht verdedigen. Het enkele vastpakken van zijn echtgenote – terwijl de andere schipper inmiddels al buiten bewustzijn was - is daarvoor niet voldoende. 
De man heeft ook aangevoerd dat bij hem sprake was van een 'hevige gemoedsbeweging' en dat hij daardoor mogelijk te ver is gegaan in de verdediging. Daarom heeft de man een beroep gedaan op noodweerexces. Het te ver doorschieten in de verdediging zou hem dan niet kwalijk genomen kunnen worden omdat hij zo emotioneel was door die aanranding. De rechtbank was het hier niet mee eens. Van een 'hevige gemoedsbeweging' als direct gevolg van een (dreigende) aanranding is juridisch gezien niet snel sprake. De man was boos maar van een werkelijk hevige gemoedsbeweging is niet gebleken.

Celstraf

Volgens de rechtbank is het voorstelbaar dat de frustraties van de man over de (geluids)overlast zich door de jaren heen hebben opgestapeld. Maar dat kan geen excuus zijn voor het grove geweld dat hij heeft uitgeoefend. De beide slachtoffers zijn onder het bloed aangetroffen en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met name de jongste schipper heeft ernstig letsel opgelopen.  Ook konden beide schippers als gevolg van hun letsel tijdelijk hun werkzaamheden niet uitoefenen. De man mag van geluk spreken dat het letsel de jongste schipper niet fataal is geweest en dat het letsel van de oudste schipper relatief beperkt is gebleven. Op dit feit past slechts een gevangenisstraf van langere duur. Wel heeft de rechtbank rekening gehouden met het blanco strafblad van de man en dat sprake is van een eenmalig geweldsincident. Het gevaar op herhaling is klein. De man is verhuisd naar een andere plaats en heeft de camping verkocht. Dit afwegende volstaat de rechtbank met het opleggen van 1 jaar celstraf. Deze straf zal mogelijk gevolgen hebben voor de baan van de man, maar vanwege de ernst van de vergrijpen kan hier geen rekening mee worden gehouden.

Tot slot moet man schadevergoedingen van ruim 2.500 en 4.000 euro aan de slachtoffers betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten