Man uit Apeldoorn veroordeeld voor bezit kinderporno

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Man uit Apeldoorn veroordeeld voor bezit kinderporno
Zutphen, 22 november 2016

De rechtbank veroordeelde een 51-jarige man uit Apeldoorn voor het op meerdere tijdstippen in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. De man kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 dag en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen opgelegd. Daarnaast moet de man een werkstraf van 150 uur uitvoeren.

Eerdere veroordelingen

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met het feit dat uit het strafblad van de man blijkt dat hij eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen. Het ging hier om soortgelijke strafbare feiten waarvoor al 2 keer eerder een voorwaardelijke straf is opgelegd. Dit heeft de man er niet van weerhouden opnieuw een soortgelijk feit te plegen.

Belang van de maatschappij

Hoewel de rechtbank, gelet op de ernst van het feit en de kans op herhaling, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke tijd passend vindt, zal zij hier niet toe overgaan. Kijkend naar wat de GZ-psycholoog en Reclassering Nederland rapporten, is de rechtbank van mening dat het in het belang van de maatschappij is dat de gestarte behandeling van de man niet wordt onderbroken. Dit is met name van belang omdat dit de 1e keer is dat de behandeling wordt verricht op basis van een nog niet eerder uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Bovendien heeft de man zelf het initiatief genomen om zicht weer te laten behandelen.

Net als de officier van justitie houdt de rechtbank ook rekening met de omstandigheid dat het een wat ouder feit is en de (kleine) hoeveelheid afbeeldingen.

Fors hogere werkstraf dan geëist

Gelet op Wet beperking oplegging taakstraf is de rechtbank verplicht voor dit feit een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal 1 dag op te leggen. Al het bovenstaande in overweging genomen komt de rechtbank tot de opgelegde straf. De rechtbank legt gelet op de kans op herhaling een fors hogere werkstraf op dan door de officier van justitie werd geëist. Hiermee uit de rechtbank dat ze zwaar tilt aan het feit dat verdachte in herhaling is gevallen.

Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden -  zoals door de reclassering geadviseerd - verbonden. Hiermee wil de rechtbank voorkomen dat de man uit Apeldoorn opnieuw een (soortgelijk) strafbaar feit zal plegen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten