Microbel moet domein- en handelsnaam staken en proceskosten betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Microbel moet domein- en handelsnaam staken en proceskosten betalen
Arnhem, 02 augustus 2016

Microbel moet het gebruik van de naam Juniversel als domein- en handelsnaam staken en de volledige proceskosten aan het Edese Juniversel betalen. Dat heeft de rechter bij vonnis van 2 augustus 2016 beslist.

Volgens Microbel - een bedrijf dat onder andere verschillende paragnostenwebsites in de lucht houdt - is zij de naam gaan gebruiken zonder te beseffen dat die al door Juniversel werd gebruikt. Microbel had kort voor de zitting al toegezegd aan de vorderingen te zullen voldoen. Maar dit wilde zij niet op straffe van een boete of dwangsom en zonder de proceskosten betalen. Maar de rechter vindt dat er gezien de gebleken omstandigheden aanleiding is om aan te nemen dat Microbel bewust de naam Juniversel is gaan gebruiken. Daarom is een dwangsom wel op zijn plaats omdat het gevaar bestaat dat Microbel zoiets weer zal gaan doen.

Bestuurders op vakantie

Het is geen excuus dat Microbel niet vóór het uitbrengen van de dagvaarding op het verzoek van Juniversel van 1 juli 2016 - om het gebruik van de naam Juniversel te staken - heeft gereageerd omdat beide bestuurders op vakantie waren. De bestuurders hadden maatregelen moeten treffen dat bij hun afwezigheid zakelijke e-mail en post zou worden gelezen en dat de bestuurders zo nodig zouden worden gewaarschuwd. Dat hebben zij niet gedaan. Bovendien hebben zij de instructie achtergelaten dat ze niet bereikbaar waren. Daarom was de reactie van 22 juli 2016 waarin Microbel aanbood aan het verzoek van 1 juli 2016 te voldoen, te laat. Toen lag er inmiddels al een dagvaarding met nadere eisen. Pas de dag voor de zitting heeft Microbel laten weten aan de eisen in de dagvaarding te zullen voldoen. Maar toen had Juniversel alle kosten van voorbereiding al gemaakt. Microbel had daarom vergoeding van de proceskosten moeten aanbieden.  Dit heeft zij niet gedaan. Daarom heeft Juniversel het kort geding terecht door laten gaan. Aangezien nu de vorderingen van Juniversel bij vonnis worden toegewezen, zal Microbel de proceskosten moeten betalen. Omdat het hier om een handelsnaaminbreuk gaat, zal Microbel de volledige advocaatkosten van Juniversel moeten betalen. Die bedragen 6.000 euro.

Uitspraken

Meest gelezen berichten