Nieuwe kans voor horeca-ondernemer uit Ede

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nieuwe kans voor horeca-ondernemer uit Ede
Arnhem, 17 juli 2014

De rechtbank Gelderland heeft het beroep dat een ondernemer uit Ede aantekende tegen de weigering van de gemeente om hem een drank-, horeca- en exploitatievergunning te verlenen, gegrond verklaard. Dit betekent dat het besluit van de burgemeester van de gemeente Ede van 19 november 2013 is vernietigd door de bestuursrechter.

Onbesproken gedrag

Op 19 november 2013 heeft de gemeente geweigerd om de ondernemer een drank-, horeca- en exploitatievergunning te verlenen. De burgemeester baseerde zich daarbij op het advies van het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) van 21 oktober 2013, waaruit bleek dat het verleden van de ondernemer niet van onbesproken gedrag was. De ondernemer zou destijds onder andere geld verdiend hebben met criminele activiteiten. Dit geld was niet geheel teruggevorderd. De burgemeester vreest dat er daardoor een ernstig gevaar bestaat dat die vergunningen door de 44-jarige ondernemer, die van plan was vorig voorjaar een restaurant aan de Molenstraat in Ede te beginnen, gebruikt worden om crimineel geld wit te wassen. De ondernemer ging tegen dit besluit van de burgemeester in beroep bij de bestuursrechter.

Redelijkheid

De bestuursrechter is van mening dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat het destijds genoten voordeel zodanig hoog is dat op dit moment nog het ernstig gevaar bestaat dat dat bedrag via het gebruik van de gevraagde vergunningen zal worden witgewassen. Het laatste vergrijp vond 12 jaar geleden plaats en de ondernemer heeft in de tussentijd al twee andere ondernemingen uitgebaat.

​Nieuw besluit

Nu de weigering van de burgemeester alleen op het advies van het LBB is terug te voeren en tijdens de zitting is gebleken dat de burgemeester de weigering tot vergunningverlening niet met andere feiten heeft onderbouwd, is het bestreden besluit in strijd met artikel 7:12, eerste lid van de Awb.

De rechtbank draagt de burgemeester op om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten