Nog geen uitspraak zaak leerlingenvervoer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nog geen uitspraak zaak leerlingenvervoer
Arnhem, 25 november 2016

Op 24 november heeft de rechtbank zitting gehouden in een zaak over leerlingenvervoer. De zaak gaat over een 6-jarig meisje uit Zevenaar dat in Didam speciaal onderwijs volgt. De moeder van het meisje heeft bij de gemeente gevraagd om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. De gemeente heeft deze aanvraag afgewezen.

Regels leerlingenvervoer

De rechter heeft op de zitting vragen gesteld over de toepassing van de regels die voor leerlingenvervoer gelden. Die regels zijn door de gemeenteraad van Zevenaar in een verordening neergelegd. Het meisje woont binnen 6 kilometer afstand van school en dan geldt als hoofdregel dat de ouders zelf moeten zorgdragen voor het vervoer van hun kind

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering voor kinderen die vanwege een structurele handicap niet - ook niet onder begeleiding - in staat zijn van het openbaar vervoer gebruik te maken. In dat geval kan de gemeente aangepast vervoer toekennen, ook als de afstand van de woning naar school minder dan 6 kilometer bedraagt.

Daarnaast kan de gemeente afwijken van de verordening in bijzondere gevallen. Deze uitzondering wordt ook wel hardheidsclausule genoemd.

Onafhankelijk onderzoek

De moeder stelt dat haar dochter vanwege haar beperkingen niet in staat is om met het openbaar vervoer te reizen. Zij heeft er op gewezen dat een adviescommissie van de school van het meisje de gemeente heeft geadviseerd om vanwege haar beperkingen aangepast vervoer toe te kennen. Ook doet zij een beroep op de hardheidsclausule. 

De rechtbank heeft met partijen op de zitting afgesproken dat burgemeester en wethouders een onafhankelijk medisch onderzoek laten verrichten naar de vraag of het meisje in staat is om (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school te gaan. Dit advies zal binnen 4 weken worden uitgebracht. De rechtbank kan daardoor nog geen uitspraak doen en wacht eerst het advies af. De moeder krijgt ook nog de gelegenheid om op het advies te reageren.   

Uitspraken

Meest gelezen berichten