Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vordering tot wijziging vrijheidsbeperkende maatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vordering tot wijziging vrijheidsbeperkende maatregel
Arnhem, 23 februari 2017

De rechtbank heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van een vordering van de officier van justitie tot wijziging van een gebiedsverbod dat eerder door de rechtbank als dadelijk uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38v Sr) was opgelegd aan een 48-jarige man uit Wageningen. De rechtbank heeft de officier van justitie in de vordering niet-ontvankelijk verklaard, omdat de wet niet voorziet in de mogelijkheid tot wijziging van een dergelijke maatregel.

In juli 2016 heeft de rechtbank een (nu) 48-jarige man uit Wageningen veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf voor - onder andere - belaging (ook wel stalking genoemd) van zijn ex-partner en hun kinderen. Bij het voorwaardelijk strafdeel zijn geen bijzondere voorwaarden opgelegd. Wel zijn ter bescherming van de slachtoffers met toepassing van art. 38v Wetboek van Strafrecht twee vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd: een contactverbod met de slachtoffers en een verbod in de buurt van de woning van de slachtoffers te komen. Deze beide maatregelen, die dienen ter bescherming van de slachtoffers, zijn dadelijk uitvoerbaar verklaard. Hierdoor zijn het contact- en het locatieverbod direct van kracht geworden, ook al heeft de man hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ingesteld.

Slachtoffer verhuisd

Inmiddels biedt het locatieverbod de slachtoffers geen bescherming meer, omdat zij zijn verhuisd. De wet kent geen regeling op grond waarvan een vrijheidsbeperkende maatregel kan worden gewijzigd door de rechter die de maatregel heeft opgelegd. De officier van justitie heeft toch wijziging van het locatiegebod gevorderd en voor de mogelijkheid daartoe aansluiting gezocht bij de wettelijke mogelijkheid van het wijziging van bijzondere voorwaarden tijdens de proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling.

Rechtbank bevoegd verklaard

Omdat de officier van justitie aansluiting heeft gezocht bij een bestaande wettelijke regeling die deze rechtbank als bevoegde beslissende instantie aanwijst, heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard kennis te nemen van de vordering. Maar, omdat die regeling niet is geschreven voor het wijzigen van een vrijheidsbeperkende maatregel en een dergelijke regeling in het wetboek geheel ontbreekt, heeft de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de vordering. Daarbij heeft de rechtbank onder meer meegewogen dat de slachtoffers een nieuw locatieverbod zouden kunnen vragen aan de kortgedingrechter.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten