Portugese chauffeur veroordeeld voor veroorzaken fataal verkeersongeval

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Portugese chauffeur veroordeeld voor veroorzaken fataal verkeersongeval
Zutphen, 01 april 2016

De rechtbank veroordeelde een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Viseu (Portugal) voor het veroorzaken van een zeer ernstig verkeersongeval op 24 mei 2014 op de A28 bij Putten. De man kreeg een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Daarnaast kreeg de man een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 30 maanden.

Kettingbotsing met fatale gevolgen

De man reed met zijn vrachtwagen met een snelheid van 91 kilometer per uur en is - zonder te remmen - op een file met stilstaande en langzaam rijdende auto's ingereden. Daardoor is een kettingbotsing ontstaan waarbij 7 auto's direct betrokken waren. De man reed in een zwaar beladen vrachtwagen. De automobiliste in de auto voor hem - die op dat moment zwanger was - maakte geen schijn van kans toen hij haar auto raakte. Zij en haar nog ongeboren kind zijn dan ook door het ongeval overleden. Daarnaast liepen andere medeweggebruikers (zwaar) lichamelijk letsel op.

Onvoldoende opgelet

De man heeft lange tijd met een constante snelheid van 91 kilometer per uur gereden terwijl hij daar maar 80 kilometer per uur mocht rijden. Hij heeft daarbij de file - én de waarschuwingsborden voor de kans op een file -  in het geheel niet gezien, terwijl daar alle gelegenheid toe was. Hij had deze borden kunnen en moeten zien en heeft dus voor een langere tijd niet of onvoldoende opgelet. Volgens de rechtbank had de man grove schuld aan het ontstaan van een verkeersongeval. 

Bepalingen straf

De rechtbank rekent de Portugees - die op moment van het ongeval 17 jaar ervaring had als internationaal vrachtwagenchauffeur, waaronder ook in Nederland - zijn handelen zwaar aan en heeft bij het bepalen van de strafmaat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als uitgangspunt genomen. Omdat de man in Portugal woont én vanwege de ernst van het verwijt en de zeer ingrijpende gevolgen, ligt een werkstraf niet voor de hand. Daarnaast heeft de rechtbank een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. De rechtbank ziet in dat ook de man de gevolgen van zijn handelen niet heeft gewild. Toch zijn zij niet afgeweken van het uitgangspunt om een gevangenisstraf aan de man op te leggen, nu de effecten van de ontzegging van de rijbevoegdheid – die alleen in Nederland en niet in Portugal geldt – buitengewoon gering zullen zijn. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank daarnaast rekening gehouden met het feit dat de chauffeur in Nederland niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie de zaak pas lange tijd na het ongeval ter terechtzitting aangebracht, terwijl dit tijdsverloop niet kan worden verklaard.

Vordering

Eén van de slachtoffers heeft om schadevergoeding verzocht. Dit betreft een grote ingewikkelde vordering die vanwege de aard en de omvang niet in dit strafproces kan worden beoordeeld. Wel kan het slachtoffer de vordering indienen bij de civiele rechter om deze daar te laten beoordelen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten