President Henk Naves: "Trots op toewijding van personeel rechtbank Gelderland"

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > President Henk Naves: "Trots op toewijding van personeel rechtbank Gelderland"
Arnhem, 03 november 2014

De bevordering van de kwaliteit van de rechtspraak vereist meer aandacht. Die boodschap geeft de landelijke visitatiecommissie van de Raad voor de rechtspraak in zijn rapport, dat vandaag is gepubliceerd. President Henk Naves van rechtbank Gelderland onderschrijft dat: “Van een rechtbank mag je kwaliteit verwachten, daar kun je nooit genoeg aandacht aan geven.”

Elke vier jaar laat de Rechtspraak zich onderzoeken door een onafhankelijke commissie op een aantal kwaliteitsonderwerpen. Leden van de commissie, onder wie voorzitter Job Cohen, brachten ook een bezoek aan de rechtbank Gelderland en spraken met tientallen rechters en medewerkers.

Wat vindt u van het rapport?

Henk Naves: “Een belangrijke constatering van de commissie is dat de kwaliteit van het dagelijkse werk in de afgelopen jaren gewaarborgd is gebleven. De commissie merkt ook op dat de rechtbank kan rekenen op buitengewoon toegewijde en kundige medewerkers. Zij zijn het die de kwaliteit van het werk bewaken. Daar ben ik trots op.”

De commissie zegt ook: aandacht voor kwaliteit raakt in het geding.

“Dat signaal is niet mis te verstaan. De productiedruk binnen de Rechtspraak voelen wij hier ook. De vorming van een nieuwe rechtbank heeft veel gevergd van de medewerkers. Daarnaast vraagt de invoering van digitaal procederen om een nieuwe manier van werken. Door al deze veranderingen is de zorg voor kwaliteit de afgelopen jaren naar de achtergrond gedrukt. Nu moeten we weer investeren in kwaliteit.”

Schrok u van deze boodschap?

“Het is niet nieuw, en we hebben de handschoen opgepakt. Aandacht voor kwaliteit is een van de prioriteiten in de Agenda van de Rechtspraak voor de komende jaren. Die prioriteit hebben wij als bestuur van de rechtbank onverkort overgenomen. In die zin bevestigt de visitatiecommissie dat we daar goed aan doen.”

Moeten inwoners van Gelderland zich zorgen maken over de kwaliteit van de rechtspraak?

“Nee, dat is niet nodig. Zoals de visitatiecommissie ook aangeeft, heeft de rechtbank zeer loyale en deskundige medewerkers en is de kwaliteit van het werk op peil. Landelijk gezien staat de rechtbank Gelderland er ook goed voor. Het gaat erom dat kwaliteit niet vanzelfsprekend is, dat er meer nodig is dan hard werken. De Rechtspraak is al jaren bezig om de aandacht voor juridische kwaliteit te versterken. Dan moet je denken aan verplichte educatie, intervisie, en het meelezen van vonnissen. Die aandacht voor het rechterlijke werk mag door alle veranderingen binnen de Rechtspraak-organisatie niet verslappen.”

​Wat gaat de rechtbank doen met de aanbevelingen van de visitatiecommissie?

“We stimuleren rechters en medewerkers om na te denken over de organisatie van hun werk. Waar kan het sneller, efficiënter, beter? We faciliteren projecten die daarop zijn gericht, door tijd en geld vrij te maken. Een voorbeeld van waar dat toe kan leiden, is de halvering van de termijn waarop afgedane strafzaken voor hoger beroep kunnen worden doorgestuurd naar het gerechtshof. Het mes snijdt aan twee kanten: de medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk voor de inrichting van hun werk, en we kunnen sneller en klantgerichter werken. Daarvan profiteren degenen die met onze rechtbank van doen hebben.”

Meest gelezen berichten