Rechtbank Gelderland geeft uitvoering aan ambitieuze agenda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank Gelderland geeft uitvoering aan ambitieuze agenda
Arnhem, 21 augustus 2014

Snel, toegankelijk en deskundig: de ambities die in de nieuwe Agenda van de Rechtspraak zijn opgenomen, zijn glashelder. Maar wat betekent deze papieren visie voor rechtbank Gelderland in de praktijk? “Snel duidelijkheid geven is voor alle partijen prettig.”

Concreet betekent het dat rechtszaken in 2018 40 procent sneller moeten worden afgehandeld dan in 2013. Ten minste 70 procent van partijen en professionals is dan tevreden over de begrijpelijkheid van procedures en de (digitale) toegankelijkheid. De Rechtspraak investeert daarnaast in het versterken van de deskundigheid, bijvoorbeeld door specialisatie uit te bouwen.

Gezamenlijke prioriteiten

In de Agenda presenteren de bestuurders van de Rechtspraak gezamenlijk de prioriteiten die zij voor de komende jaren hebben gesteld. Deze Agenda is de basis voor de meerjarenplannen van de gerechten, waaronder de rechtbank Gelderland. Meer informatie staat in de volledige Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 (pdf, 93,4 KB)(pdf, 93 kB).

Concreet betekent het dat rechtszaken in 2018 40 procent sneller moeten worden afgehandeld dan in 2013. Ten minste 70 procent van partijen en professionals is dan tevreden over de begrijpelijkheid van procedures en de (digitale) toegankelijkheid. De Rechtspraak investeert daarnaast in het versterken van de deskundigheid, bijvoorbeeld door specialisatie uit te bouwen.

Maatwerk

“Snelle en toegankelijke rechtspraak is iets dat we alleen samen met andere partijen kunnen realiseren”, zegt bestuursrechter Judith van de Sande. “Het gesprek voeren we al met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld gemeentes en de Belastingdienst. Die gesprekken willen we graag uitbreiden ook richting rechtzoekenden, omdat het iedere keer over en weer waardevolle informatie oplevert. Ik hecht er wel aan om te zeggen dat maatschappelijk relevante rechtspraak in mijn ogen niet betekent ‘u vraagt wij draaien’. De functie van rechtspraak is juist om steeds te beoordelen wat nodig is in die ene specifieke situatie. Dan blijkt ook dat 'tijdige' rechtspraak soms iets anders is dan alleen maar 'snel'.”

Tandem

Civiele rechter Selinde Bokx-Boom: “In de Agenda wordt specialisatie genoemd als een manier om de deskundigheid te vergroten. In Gelderland ervaren we steeds meer de voordelen van specialisatie. Civiele rechters besteden ongeveer de helft van hun tijd aan zaken waarin zij zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld arbeidsrecht. Het onderwerp zit in je haarvaten, dat scheelt voorbereidingstijd én je vonnis staat sneller op papier.” Van de Sande voegt daaraan toe: “Wij investeren in de samenwerking tussen rechter en juridisch medewerker. Als zij meer als tandem functioneren, is het makkelijker gebruik te maken van elkaars kennis en zittingen efficiënter voor te bereiden.”

 

Minimale ‘planktijd’

De komende jaren is het de kunst de civiele procedure te vereenvoudigen door de verschillende stappen logisch te bundelen. Bokx-Boom: “Het ultieme doel is de zogenaamde ‘planktijd’ – de tijd dat er in een zaak niets gebeurt – te minimaliseren. Daarvoor is het nodig als rechter meer de regie te pakken door strakker te sturen op termijnen, daar investeren we de komende jaren in. Ook komt een zaak eerder in de procedure op zitting. Dat betekent dat er minder schriftelijke stappen nodig zijn. Dit geeft partijen de ruimte meteen vragen te stellen en te beantwoorden. Als rechter heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan partijen uit te leggen waarom iets nodig is. Dit vergroot het begrip.”

Meest gelezen berichten