Rechtbank wijst vorderingen bewoners De Teuge af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank wijst vorderingen bewoners De Teuge af
Zutphen, 29 april 2015

De rechtbank Gelderland heeft de stichting De Teuge - vertegenwoordiger van bewoners uit de wijk De Teuge in Zutphen - in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft de vorderingen niet inhoudelijk beoordeeld omdat het volgens de wet niet mogelijk is om door middel van een collectieve actie schadevergoeding in geld te vorderen.
 

De bewoners die individueel procedeerden, zijn wel ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. De rechtbank heeft hun vorderingen afgewezen, kort gezegd omdat onvoldoende is aangetoond dat, toen de WKO-installatie gebreken vertoonde, deze bewoners schade hebben geleden. Immers, zo oordeelt de rechtbank, heeft Vitens toen door middel van een diesel-/gasinstallatie voorzien in de warmtelevering. Dat het systeem ook (in de zomer) koeling moest leveren, zoals door de bewoners was gesteld, blijkt niet uit de gemaakte afspraken. De rechtbank is van mening dat Vitens niet toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen tegenover deze bewoners.

Ten aanzien van de Gemeente oordeelt de rechtbank dat niet is aangetoond dat de Gemeente jegens de bewoners concrete verplichtingen op zich had genomen ten aanzien van het functioneren van de WKO-installatie. Daarom kan ook niet gezegd worden dat de Gemeente jegens de bewoners tekort is geschoten en/of onrechtmatig heeft gehandeld.

Vrijwaring

Verder hadden Vitens en de Gemeente Zutphen elkaar in vrijwaring opgeroepen, om zo een eventuele veroordeling in de hoofdzaak te kunnen ‘doorschuiven’ naar de ander. Omdat de vorderingen in de hoofdzaken zijn afgewezen, zijn de vorderingen in de vrijwaringszaken ook afgewezen.

Kern van het geschil

De woonwijk De Teuge is voorzien van een warmte-/koude-installatie (WKO-installatie), die de woningen moet voorzien van energie/warmte. De WKO-installatie functioneert niet goed. Volgens de bewoners lijden zij hierdoor schade. Zij houden Vitens als leverancier van aardwarmte en Gemeente Zutphen als toezichthouder op het project aansprakelijk voor die schade, op grond van wanprestatie en/of onrechtmatige daad.

Uitspraken

Meest gelezen berichten