Rechter wijst verzoek tot stoppen bouwwerkzaamheden distributiecentrum Heteren af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter wijst verzoek tot stoppen bouwwerkzaamheden distributiecentrum Heteren af
Arnhem, 11 maart 2016

De rechtbank heeft het verzoek van Wemu BV tot stopzetting van de bouw en afbraak van een distributiecentrum in Heteren afgewezen.

Inrichtingsplan

Wemu heeft percelen grond en bedrijfsunits gekocht van de gemeente Overbetuwe op een bedrijventerrein in Heteren. Dit bedrijventerrein moest hoogwaardig worden die overeenkomt met een van tevoren opgesteld inrichtingsplan. Dat inrichtingsplan is onderdeel gaan uitmaken van de voorwaarden die bij de koopovereenkomst hoort. In het Inrichtingsplan staat beschreven hoe de diverse onderdelen van het bedrijventerrein ingericht zouden moeten worden. Enige tijd later heeft Watson ook een perceel grond gekocht om daarop een nieuw Kruidvat distributiecentrum te stichten. De gemeente heeft daarvoor een vergunning verleend na aanpassing van het bestemmingsplan. Watson is in oktober 2015 met de bouw begonnen van een bedrijfshal van 100 bij 60 meter met een hoogte van 16 meter. Die hal komt pal voor de bedrijfsunits van Wemu te staan. De bouw ervan is inmiddels vergevorderd.

Stopzetten en slopen bouw

Wemu is van mening dat de bouw van zo'n bedrijfshal niet voldoet aan de inrichtingseisen in het inrichtingsplan, waaraan ook Watson via de voorwaarden bij de koopovereenkomst tussen haar en de gemeente is gebonden. Wemu vreest dat het bedrijventerrein daardoor sterk aan kwaliteit zal inboeten en dat het moeilijk zal worden om voor hun bedrijfsunits huurders te vinden. Volgens Wemu vormen die bedrijfsunits hun pensioenvoorziening. Zij vrezen grote financiële schade, terwijl zij gekocht hebben in het vertrouwen dat het bedrijventerrein aan de inrichtingseisen zou moeten blijven voldoen en daardoor aantrekkelijk zou blijven. Daarom eist Wemu dat de bouw van het distributiecentrum wordt stopgezet en het al gebouwde te slopen.

Nadeel Wemu niet concreet gemaakt

De rechtbank laat in het midden of het inrichtingsplan afdwingbare verplichtingen inhoudt, omdat een afweging van belangen niet tot de gevraagde stopzetting van de bouw en afbraak als een voorlopige maatregel kunnen leiden. Het is duidelijk dat dat tot grote (bedrijfs)schade voor Watson zou leiden gezien de aard en de omvang van het geplande distributiecentrum. Wemu heeft van haar kant niet met concrete gegevens en bewijsstukken duidelijk en aannemelijk gemaakt dat er voor hen op korte termijn ernstig nadeel dreigt als de bouw wordt voortgezet en het distributiecentrum in gebruik wordt genomen. Dat ingebruikneming van het distributiecentrum tot mogelijke overlast zal leiden, is niet met concrete gegevens aantoonbaar gemaakt.

Verzoek Wemu afgewezen

De bedrijfsunits zijn momenteel verhuurd. Uit niets blijkt dat er al op korte termijn huurcontracten aflopen en dat na afloop van de contracten geen nieuwe huurders gevonden zullen kunnen worden als gevolg van de bouw van het distributiecentrum. Wemu heeft ook niet door middel van financiële gegevens inzichtelijk gemaakt dat hun faillissement daardoor dreigt. Als er zo'n ingrijpende maatregel wordt geëist  zoals de stopzetting van de bouw en de afbraak van een enorme bedrijfshal mag worden verlangd dat Wemu het door hen gevreesde grote nadeel inzichtelijk en aantoonbaar maken.  En wel op dusdanige wijze dat daarmee duidelijk wordt dat het nadeel dat voor hen dreigt zo ernstig is dat het opweegt tegen het te verwachten nadeel voor Watson van stopzetting van de bouw en afbraak. Dat hebben zij niet gedaan en daarom wordt het verzoek van Wemu afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten