Straat bij supermarkt Velp blijft voor deel eenrichtingsverkeer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Straat bij supermarkt Velp blijft voor deel eenrichtingsverkeer
Arnhem, 24 maart 2016

De rechtbank heeft op 23 maart 2016 het verzoek van een buurtbewoner tot het weghalen van verkeersborden - en daarmee het opheffen van eenrichtingsverkeer op een deel van de Noorder Parallelweg in Velp - afgewezen. 

Onveilige situaties

Sinds januari 2013 is een Lidl supermarkt gevestigd aan de Nordlaan ten noordoosten van de kruising van de Noorder Parallelweg, Rozenhagelaan en Larensteinselaan. Bij deze kruising is een spoorwegovergang. Dit levert problemen op voor grote voertuigen zoals vrachtverkeer, omdat zij vanaf de Larensteinselaan de Noorder Parallelweg niet goed in kunnen rijden als er gelijktijdig ook verkeer uit diezelfde straat komt. Volgens de gemeente Rheden leidt dit tot onveilige situaties. De gemeente Rheden heeft maatregelen getroffen door eenrichtingsverkeer in te stellen op een gedeelte van de Noorder Parallelweg. Zo wil de gemeente voorkomen dat grote voertuigen bij het afslaan naar de Noorder Parallelweg gehinderd worden door tegemoet komend verkeer.

Risico's wegen zwaarder dan nadelen

Naar aanleiding van een toetsing van de rechter en een toelichting tijdens de zitting, verwacht de rechtbank dat deze maatregel in de bezwarenprocedure stand kan houden. Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij het nemen van dit besluit ook rekening gehouden met de nadelen die aan deze maatregel kleven, onder meer voor de buurtbewoners. Zij zijn namelijk bang voor de verkeersveiligheid in hun wijk. De buurbewoners hebben dit niet verder onderbouwd, terwijl de gemeente wel voldoende heeft uitgelegd dat die nadelen niet zwaarder wegen dan de risico's die het opheffen van eenrichtingsverkeer met zich meebrengt. Daarnaast heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de toename van het verkeer in de wijk en daaruit geconcludeerd dat dit – naar verwachting – niet tot problemen leidt.  

Negeren verkeersborden

Volgens de buurtbewoners negeert het verkeer de verkeersborden, maar dat is niet van belang bij de beoordeling van dit besluit. De gemeente heeft in dat kader overigens op gewezen dat het verkeer nog moet wennen aan de nieuwe situatie, omdat de borden er pas kort staan. Ook geeft de gemeente aan dat handhavend opgetreden kan worden als de situatie daar om vraagt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten