Vergunning nodig voor openingsfeest Club Monte Carlo Nijmegen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vergunning nodig voor openingsfeest Club Monte Carlo Nijmegen
Arnhem, 05 februari 2015

De voorzieningenrechter vindt dat voor het openingsfeest in Club Monte Carlo in Nijmegen een vergunning nodig is. 

Terechte handhaving door gemeente

Eén van de argumenten die door de club naar voren is gebracht is dat de gemeente toegezegd zou hebben dat het feest ook zonder vergunning plaats kon vinden. Die toezegging is volgens de voorzieningenrechter niet vast komen te staan.

Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de termijn voor het afgeven van de vergunning door de gemeente Nijmegen nog niet was verstreken op het moment dat de club bezwaar maakte. Ook heeft de gemeente de ontheffing terecht geweigerd. 

Bovenstaande overwegingen maken dat er voor de gemeente geen bijzondere omstandigheden zijn om van handhaving (en het opleggen van een dwangsom) af te zien.

De voorzieningenrechter verklaart het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de vergunningsaanvraag niet-ontvankelijk en wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

Meest gelezen berichten