Veroordelingen moeder en toenmalige vriend voor mishandeling peuter (inclusief update)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Veroordelingen moeder en toenmalige vriend voor mishandeling peuter (inclusief update)
Arnhem, 22 maart 2017

De rechtbank veroordeelt een 45-jarige vrouw uit Arnhem en een 36-jarige man uit Zevenaar voor het mishandelen van een peuter. De man krijgt een celstraf van 12 maanden opgelegd. De vrouw krijgt dezelfde gevangenisstraf, maar dan voorwaardelijk. Volgens instanties die waken over de opvoeding en veiligheid van het kind is het belangrijk dat zij bij de moeder blijft.

De rechtbank vindt bewezen dat de peuter langere tijd werd mishandeld. Bij deze mishandelingen had de man weliswaar een grotere rol, maar de vrouw had haar kind tegen hem moeten beschermen. Door niet in te grijpen en de mishandelingen niet te stoppen, heeft zij haar moederlijke taken ernstig verzaakt.

Begeleiding bij opvoeding

De gevangenisstraf die de man voor deze mishandelingen krijgt, is gelijk aan de eis van officier van justitie. De straf van 12 maanden moet hij ook helemaal uitzitten. De rechtbank ziet geen reden een hogere of lagere straf op te leggen. De vrouw krijgt dezelfde gevangenisstraf, maar dan voorwaardelijk. Ondanks wat er is gebeurd is het kind altijd bij haar blijven wonen en nooit uit huis geplaatst. De instanties die waken over de opvoeding en veiligheid van het kind vinden het belangrijk dat zij ook nu bij haar moeder blijft. Continuïteit is belangrijk. De moeder heeft nu begeleiding bij de opvoeding.  Als de rechtbank nu een gevangenisstraf op zou leggen, zou het kind hiervan de dupe worden. De vrouw moet wel verplicht mee blijven werken aan de begeleiding en krijgt ook een extra lange proeftijd van 5 jaar, zodat in de gaten gehouden kan worden of het goed gaat. De rechtbank heeft ook bepaald dat deze voorwaarden meteen ingaan. 

Update: Kind met spoed uit huis geplaatst

De uitspraak in de hierboven beschreven strafzaak is gedaan met de gegevens van de inhoudelijke behandeling van twee weken geleden. Op dat moment hebben de hulpinstanties de situatie voor de kind bij moeder als veilig ingeschat. Moeder verklaarde zich bereid om mee te werken aan het traject van hulpverlening.

Gisteren is door de Raad van de Kinderbescherming met spoed om een tijdelijke uithuisplaatsing gevraagd. Moeder bleek niet volledig mee te werken aan de afspraken met de hulpverleningsinstanties. De kinderrechter heeft snel gehandeld en heeft in het belang van het kind toestemming gegeven.

Deze beslissing van de kinderrechter is genomen zonder moeder of anderen te horen. Aan het eind van deze maand volgt er een overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en alle betrokkenen over de blijvende noodzaak van de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Pas daarna volgt een definitieve beslissing.

Uitspraken

Meest gelezen berichten