Laden...

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst directeur basisschool toegewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst directeur basisschool toegewezen
Arnhem, 24 april 2014

De directeur is sinds 1 augustus 2005 in dienst bij de Vereniging als directeur van de door de Vereniging geëxploiteerde basisschool te Kootwijkerbroek. Op grond van zijn functie geeft de directeur leiding aan het managementteam (MT) van de school. In het najaar van 2013 hebben leden van het MT bij het bestuur van de Vereniging geklaagd over een MT-lid. Naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging een extern onderzoeksbureau een onderzoek laten uitvoeren. Op basis van de bevindingen van dat onderzoek zijn vervolgonderzoeken ingesteld waaruit naar voren is gekomen dat de verhoudingen binnen het MT ernstig zijn verstoord en dat de directeur niet meer de positie heeft om dit te herstellen. Op 25 januari 2014 heeft de Vereniging de resultaten van de onderzoeken besproken met de directeur en hem medegedeeld dat hij na dit schooljaar moet stoppen als directeur van de school. Sindsdien heeft de directeur geen werkzaamheden meer verricht voor de school. De directeur heeft op 5 maart 2014 de Vereniging verzocht om zijn functie te hervatten, waarop de Vereniging op 6 maart 2014 de directeur heeft geschorst/op non-actief gesteld.

Verzoeken

In kort geding heeft de directeur onder meer wedertewerkstelling en een verklaring van de Vereniging dat deze ten onrechte heeft besloten dat hij niet meer mag werken als directeur gevorderd. Daarop heeft de Vereniging de kantonrechter in een verzoekschrift verzocht de arbeidsovereenkomst met de directeur te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande uit een verandering in de omstandigheden. Volgens de Vereniging heeft de directeur onvoldoende gefunctioneerd als directeur van de school en is sprake van falend leiderschap. Dit is vanaf het najaar 2013 naar voren gekomen. Verder is volgens de Vereniging ook het draagvlak voor de directeur als directeur van de school verdwenen.

Verzoek ontbinding toegewezen

De kantonrechter komt na een bespreking van een aantal gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de directeur als leidinggevende van het MT en de school, tot het oordeel dat, de gebeurtenissen sinds november 2013 overziend alsook gelet op de opgesomde constateringen, er geen basis meer is voor een vruchtbare samenwerking tussen de directeur, als directeur van de school, en (het bestuur van) de Vereniging. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt daarom toegewezen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 15 mei 2014 en kent aan de directeur ten laste van de Vereniging een billijke en passende vergoeding van € 50.000,- (bruto) toe. In de kortgedingprocedure wijst de voorzieningenrechter de vorderingen van de directeur af vanwege het ontbreken van een rechtens relevant (spoedeisend) belang, omdat de kantonrechter bij beschikking van heden de arbeidsovereenkomst tussen partijen op verzoek van de Vereniging heeft ontbonden.

Meest gelezen berichten