Voorlopig recht op vergoeding door gemeente Lochem voor huishoudelijke hulp

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Voorlopig recht op vergoeding door gemeente Lochem voor huishoudelijke hulp
Zutphen, 08 april 2015

De gemeente Lochem mag de indicaties voor huishoudelijke hulp op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) niet zonder meer beëindigen, zonder dat er eerst onderzoek wordt verricht naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevenden.
Dit heeft de bestuursrechter van de rechtbank Gelderland vandaag bepaald.

Voorlopig vergoeding huishoudelijke hulp

Vijf inwoners van de gemeente Lochem die al geruime tijd huishoudelijke hulp op grond van de oude Wmo ontvingen, houden voorlopig recht op hun huishoudelijke hulp. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat zij met ingang van 1 april 2015 geen recht meer hebben op huishoudelijke hulp. De gemeente moet nog op deze bezwaarschriften beslissen. De verzoekers vroegen aan de bestuursrechter om te beslissen dat zij voorlopig, tot dat de gemeente op de bezwaarschriften heeft beslist, huishoudelijke hulp moeten krijgen van de gemeente Lochem. De bestuursrechter heeft deze verzoeken toegewezen.

​Toelichting

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verplicht om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkingen die zij ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie wanneer zij, zoals deze inwoners, geen hulp kunnen krijgen van hun sociaal netwerk.
De bestuursrechter is van mening dat er eerst onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de verzoekers moet worden gedaan, voordat wordt vastgesteld of de huishoudelijke hulp al dan niet kan worden beëindigd.
Het schoonmaken van een woning moet als een algemeen dagelijkse levensverrichting worden gezien. Wanneer er geen schoon huis is, bestaat er een risico op vervuiling en aantasting van de gezondheid.

Uitspraken

Meest gelezen berichten