Laden...

Vorderingen ’t Konings Loo afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vorderingen ’t Konings Loo afgewezen
Zutphen , 09 juni 2015

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Stichting 't Konings Loo afgewezen.

Stichting ’t Konings Loo en stichting Paleis het Loo Nationaal Museum hadden, met het oog op het naderende aftreden van een aantal bestuursleden, afspraken gemaakt over het aansturen van de vrijwilligers en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken: de vrijwilligers worden aangestuurd door het Paleis en de financiën worden beheerd door ’t Konings Loo.

Het inmiddels nieuwe bestuur van ’t Konings Loo wilde op deze afspraak terugkomen. Paleis het Loo voelde hier niets voor. ’t Konings Loo vordert nu dat Paleis ’t Loo de activiteiten niet in eigen beheer mag nemen zodat ’t Konings Loo deze activiteiten weer zelf kan gaan uitvoeren. Het gaat hierbij om activiteiten zoals de exploitatie van de museumwinkel, het verzorgen van rondleidingen, het geven van uitleg etc.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van ’t Konings Loo tot een verbod aan Paleis het Loo tot het uitvoeren van de activiteiten dus afgewezen.

De rechter oordeelde dat de overeenkomst met ’t Konings Loo rechtsgeldig door Paleis het Loo is opgezegd. Die opzegging is rechtsgeldig omdat het huidige bestuur van ‘t Konings Loo zich niet wilde houden aan de gemaakte afspraken tussen Paleis het Loo en het vorige bestuur van 't Konings Loo. Daardoor is een onwerkbare situatie ontstaan. Bovendien hadden 182 van de 200 vrijwilligers al te kennen gegeven dat zij een overeenkomst met Paleis het Loo wilden aangaan, zodat ook de opzegtermijn van zes weken niet onzorgvuldig was.

Partijen wordt dringend in overweging gegeven afspraken te maken over de overname van eigendommen van ’t Konings Loo.

 

Uitspraken