Laden...

Zutphense mag geen scootmobiel voor deur stallen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Zutphense mag geen scootmobiel voor deur stallen
Zutphen, 24 november 2015

De vordering van een vrouw uit Zutphen om haar scootmobiel in de gemeenschappelijke hal van het appartementencomplex te mogen stallen is afgewezen. De vrouw – die lijdt aan de spierziekte Multiple Sclerose (MS) - heeft de rechtbank onvoldoende overtuigd dat het voor haar zelfredzaamheid noodzakelijk is om haar scootmobiel daar te mogen stallen en dat er geen alternatieven zijn.

Voorstellen afgewezen

De Zutphense heeft erop gewezen dat deskundigen - een Wmo-consulent en een arts - de mogelijkheden al hebben onderzocht. Om die reden vindt zij het niet zinvol om nog eens met de Vereniging van Eigenaren (VvE) te bekijken of er mogelijke alternatieven zijn. De vrouw wilde tijdens de zitting ook niet ingaan op de voorstellen van de voorzieningenrechter om gezamenlijk (voorzieningenrechter, eisers en VvE) in haar appartement te gaan kijken.  Ook op de mogelijkheid om zelf nog eens met de VvE over mogelijke alternatieven te praten - al dan niet met behulp van een bemiddelaar - wilde de Zutphense niet ingaan.

Eenzijdige verklaringen

De VvE vindt dat de verklaringen waar de vrouw op wijst eenzijdig tot stand zijn gekomen naar aanleiding van haar wens om haar scootmobiel in de gemeenschappelijke gang te plaatsen. De VvE vindt dat uit die verklaringen niet is op te maken dat er geen andere oplossing mogelijk is.

De voorzieningenrechter vindt dat de VvE zich terecht afvraagt of de alternatieven goed zijn onderzocht door de deskundigen. De vraag is of die deskundigen hetzelfde zouden hebben verklaard als de VvE betrokken zou zijn geweest en de door de VvE aangedragen alternatieven serieus zouden zijn onderzocht. Hierdoor is onvoldoende duidelijk geworden of er geen alternatieven zijn.

Gemeenschappelijke belangen

De voorzieningenrechter houdt er rekening mee dat de VvE er belang bij heeft dat er om veiligheidsredenen geen obstakels in de gemeenschappelijke gangen zijn. Dat iemand anders in het appartementencomplex wel de scootmobiel in de gemeenschappelijke gang mag plaatsen doet daar niet aan af, omdat in dat geval sprake is van een nis in de gang. Een nis is een doodlopend stuk. Hierdoor vormt de scootmobiel daar geen belemmering voor de doorgang. 

De afwijzing van de vordering betekent dat de vrouw - in afwachting van het hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter van 14 april 2015 - haar scootmobiel niet in de gemeenschappelijke hal mag plaatsen.

Uitspraken