Laden...

Protocol Kort Geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Regels en procedures > Protocol Kort Geding

 Dagvaardingen

>Alles uitklappen
 • De conceptdagvaardingen kunnen per e-mail, uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, aan ons toegezonden worden (per e-mail) met opgave van de verhinderdagen van beide partijen. Advocaten kunnen via 088 361 14 88 contact opnemen met de griffie Kort Geding voor het e-mailadres.

  Indien van gedaagde partij(en) de verhinderdata niet zijn opgegeven, zal een verzoek om een andere datum in beginsel worden toegewezen. Als u geen gebruikmaakt van het versturen van de conceptdagvaarding per e-mail dient deze in drievoud per post te worden ingediend. Alleen bij zeer grote spoed kan dit per fax

 • Als een zaak pro forma aangehouden wordt, dient hierbij altijd een datum te worden afgesproken. Partijen laten de griffie vóór die datum weten wat er met de zaak moet gebeuren. Als er geen reactie van partijen komt, zal de griffie de zaak doorhalen.

  • De voorzieningenrechter zal niet vragen of er met een toevoeging geprocedeerd wordt. Dit betekent dat de advocaat ter zitting een toevoeging moet overleggen dan wel meedelen dat een toevoeging is aangevraagd. Zonder deze mededeling wordt het volledige griffierecht in rekening gebracht.
  • Als er een toevoeging is aangevraagd, dient de advocaat de door de Raad voor de Rechtsbijstand toegezonden beslissing omtrent de toevoeging onmiddellijk aan de rechtbank toe te zenden. Indien na uiterlijk 3 maanden de toevoeging niet
  • Overlegging van producties dient in tweevoud te geschieden.
  • Producties dienen per post tijdig te worden toegezonden (niet tijdig ontvangen producties kunnen bij de behandeling buiten beschouwing worden gelaten). Bij zeer hoge urgentie kan dit per fax.
 • De rechter zal geen onderliggende dossiers raadplegen. De advocaten dienen stukken waarop zij zich beroepen over te leggen.

 • Voor de behandeling van een zaak wordt 1,5 uur gereserveerd. Indien de advocaat van de eisende partij op voorhand voorziet dat deze tijd niet toereikend is, dient hij/zij dit bij het uitbrengen van de conceptdagvaarding aan de griffie kenbaar te maken, zodat daar bij de planning rekening mee kan worden gehouden. Als de advocaat van de gedaagde partij voorziet, dat de gereserveerde tijd te kort is, dient hij/zij dit eveneens aan de griffie kenbaar te maken.

  • Vonnissen worden uitgesproken op een termijn van 14 dagen of zoveel eerder als mogelijk.
  • Verstekvonnissen worden zo spoedig mogelijk uitgesproken.
  • De uitspraak van vonnissen is om 14.00 uur.
 • Verzet dient niet bij de civiele sector van de rechtbank aanhangig te worden gemaakt door dagvaarding tegen een rolzitting, maar tegen een zitting van de voorzieningenrechter. U dient de verzetdagvaarding zo spoedig mogelijk in drievoud aan de griffie toe te sturen onder vermelding van de verhinderdagen van beide partijen.

Spoedeisende verzoekschriften

Verzoekschriften met betrekking tot beslag dienen per post in tweevoud te worden ingediend (het postadres is ongewijzigd). Het brengen en halen van beslagrekesten blijft ook tot de mogelijkheden behoren.

Voor het brengen en halen geldt het volgende:

 • Het afgeven en halen van beslag- of andere spoedeisende voorzieningenrekesten dient te geschieden bij de informatiebalie in het gerechtsgebouw aan de Martinetsingel 2 te Zutphen.
 • Geeft u daar bij aan dat het om spoedstukken gaat! Zeer spoedeisende verzoekschriften kunnen in tweevoud per fax worden ingediend.

 


Spoedeisende zaken buiten kantooruren

In een uitzonderlijk geval kan het voeren van een procedure op (zeer) korte termijn van zo’n groot belang zijn, dat dit in het weekend of in de avonduren moet gebeuren. Uw advocaat moet hiervoor contact opnemen met de deken van de Orde van Advocaten in dit arrondissement.
De rechtbank bepaalt dan in overleg met uw advocaat het verloop van de procedure.