12 verdachten politieactie motorclubs mogen proces in vrijheid afwachten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > 12 verdachten politieactie motorclubs mogen proces in vrijheid afwachten
Maastricht, 25 november 2015

Dinsdag 24 november was de tweede pro formazitting tegen de 13 verdachten die zijn opgepakt naar aanleiding van de politieactie motorclubs op 27 mei 2015. Tijdens deze pro formazitting hebben de advocaten van alle verdachten gevraagd om opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis. Volgens de rechtbank is er in alle zaken nog steeds meer dan alleen een verdenking dat de verdachten de feiten hebben begaan en zijn er in alle zaken ook redenen (gronden) om voorlopige hechtenis toe te passen. Daarom zal de rechtbank niet tot opheffing van de voorlopige hechtenis overgaan. Wel heeft de rechtbank vandaag in twaalf zaken het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis toegewezen. Deze verdachten mogen hun proces, onder strikte voorwaarden, in vrijheid afwachten.

​Afwijzing verzoek

Voor één verdachte is het verzoek tot schorsing afgewezen. Dat betekent dat deze persoon in voorlopige hechtenis blijft. Deze verdachte werd eerder wel geschorst, maar heeft toen de door de rechtbank gestelde voorwaarden overtreden. Gelet op de ernst van de feiten waarvan deze persoon verdacht wordt en het overtreden van eerdere schorsingsvoorwaarden, wordt hem voorlopig geen tweede kans gegeven. Deze zaak wordt aangehouden en zal binnen drie maanden wederom op zitting komen. 

​Schorsing voorlopige hechtenis overige verdachten

De verwachting is dat deze zaak pas in de zomer van 2016 inhoudelijk behandeld kan worden. De rechtbank heeft zich vervolgens de vraag gesteld of het strafvorderlijk belang het rechtvaardigt dat de verdachten zo lang in voorarrest blijven. De rechtbank heeft daarbij ook gekeken naar de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over voorlopige hechtenis. Uit die uitspraken volgt dat er nagegaan dient te worden of er geen alternatieven zijn voor voorlopige hechtenis. In de zaken van de 12 verdachten ziet de rechtbank zo’n alternatief. Dat alternatief houdt in dat de verdachten in vrijheid hun berechting af mogen wachten, maar zich gedurende die periode wel dienen te houden aan strikte voorwaarden. Die voorwaarden houden o.a. in dat zij geen strafbare feiten mogen plegen, dat zij geen contact mogen hebben met ongeveer 65 personen die in het dossier voorkomen (bijvoorbeeld als medeverdachte of als getuige) en dat zij op een bepaalde locatie moeten verblijven.
 
Mocht blijken dat zij zich niet aan die voorwaarden houden, dan heeft de officier van justitie de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken de schorsing op te heffen en de verdachten dus weer vast te zetten.
 
De zaken tegen deze 12 verdachten zijn voor onbepaalde tijd aangehouden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten