120 uur taakstraf voor ontuchtige handelingen door ex-vrijwilliger Slachtofferzorg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > 120 uur taakstraf voor ontuchtige handelingen door ex-vrijwilliger Slachtofferzorg
Maastricht, 15 december 2017

De rechtbank heeft een 64-jarige man veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren. De man, een inmiddels ex-vrijwilliger van Slachtofferzorg, heeft in mei 2016 ontuchtige handelingen gepleegd met een 25-jarige vrouw, die hij als hulpverlener bijstond. Hij heeft haar 2 keer onzedelijk betast. De vrouw heeft hier aangifte van gedaan.

Was er nog sprake van een hulpverleningsrelatie?

De man ontkent de ontuchtige handelingen en heeft verder aangegeven dat de hulpverleningsrelatie in het kader van Slachtofferzorg beëindigd was. De relatie werd daarna als een vriendschappelijke relatie voortgezet, aldus de man.

De vraag die de rechtbank moest beantwoorden, was of de grensoverschrijdende handelingen plaats hebben gevonden en of die hebben plaatsgevonden in een hulpverleningsrelatie. Want al het seksuele contact dat plaatsvindt in een relatie hulpverlener-patiënt/cliënt is strafbaar. Dit omdat in een zo’n relatie een bepaalde mate van afhankelijkheid bestaat.

De rechtbank acht bewezen dat er ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden en ook dat dit plaatsvond toen hij de vrouw bijstond in het kader van hulp vanuit Slachtofferzorg.
De rechtbank heeft namelijk niet kunnen vaststellen dat de hulpverlening in het kader van Slachtofferzorg tussen de man en de vrouw in de praktijk daadwerkelijk was beëindigd. Het dossier was formeel gesloten. Maar het blijkt niet dat dit ook voor de vrouw duidelijk was en dat de relatie tussen beiden op een andere basis doorging. Het ligt op de weg van een hulpverlener hier heel duidelijk over te zijn.

De rechtbank gaat er daarom van uit dat er in mei 2016 nog sprake was van een afhankelijkheidsrelatie tussen de man als hulpverlener enerzijds en de vrouw als zijn cliënte. Het handelen van de man is daarom strafbaar.

Straf

De man wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren. Daarbij houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man vanuit zijn (toenmalige) rol als vrijwilliger bij Slachtofferzorg extra behoedzaam had moeten zijn. Hij heeft met zijn handelingen de grenzen van het slachtoffer tot twee keer toe overschreden.

De rechtbank zal bij het opleggen van een straf er wel rekening mee houden dat het al een wat ouder feit betreft en dat de man op leeftijd is. Ook is hij niet eerder voor soortgelijke strafbare feiten veroordeeld. Het ingrijpen van justitie heeft in het leven van de man verder ingrijpende gevolgen gehad. Zijn gezondheidsklachten zijn na de aangifte verergerd.
De verdachte heeft zijn werk bij Slachtofferhulp Mondriaan neergelegd en zal soortgelijk vrijwilligerswerk niet meer kunnen doen.

Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat uit het mailverkeer met het slachtoffer blijkt dat de verdachte spijt heeft van zijn gedrag jegens haar.

Vordering slachtoffer afgewezen

De vrouw heeft schadevergoeding gevorderd voor psychische schade. De rechtbank vindt onvoldoende onderbouwd dat er schade is die volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komt. Om die reden heeft de rechtbank de vordering van de vrouw afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten