Ambtenaren Sittard-Geleen in het gelijk gesteld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Ambtenaren Sittard-Geleen in het gelijk gesteld
Roermond, 23 december 2016

De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen van 172 ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen gegrond verklaard. 

Waar ging de zaak over?

De ambtenaren ontvingen op grond van het (oude) Bezoldigingsreglement bij voldoende functioneren een persoonlijke toelage (de uitlooptoelage) in de vorm van een percentage van het maximumsalaris van hun schaal.
Per 1 januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het (oude) Bezoldigingsreglement ingetrokken. Met ingang van dezelfde datum werd de arbeidsvoorwaardenregeling gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de teksten van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR).
De uitlooptoelage werd omgezet in een toelage overgangsrecht (TOR). Voor de ambtenaren had dit behoorlijke financiële gevolgen. Zij stelden daarom beroep in tegen het omzetten van de uitlooptoelage in een TOR.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het college van B&W de uitlooptoelage had moeten aanmerken als een uitloopschaal in de zin van artikel 3:7 van de arbeidsvoorwaardenregeling en dat zij die toelage niet mocht onderbrengen in de TOR. Het college moet met terugwerkende kracht een uitloopschaal in hoofdstuk 3 van de arbeidsvoorwaardenregeling vastleggen conform artikel 3:7 van de CAR.

Wat betekent dit?

In de meeste (150) gevallen betekent dit dat de rechtbank de bezwaren van de ambtenaren, die zij hadden ingediend bij het college, gegrond verklaart.
Een kleinere groep van 22 ambtenaren had op de peildatum nog geen recht op de uitlooptoelage, omdat zij nog niet het maximumsalaris van de functieschaal hadden bereikt. In die gevallen verklaart de rechtbank hun bezwaren niet-ontvankelijk.

Uitspraken

Meest gelezen berichten