Beëindiging pilot videorechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Beëindiging pilot videorechtspraak
Limburg, 12 mei 2015

Op 19 maart 2014 is de rechtbank Limburg als eerste rechtbank in Nederland gestart met het experimenteren met videorechtspraak vanuit de gemeentehuizen. Dit om rechtspraak toch dicht bij de burger te houden. Het ging daarbij om de rolzitting in kantonzaken. Gestart is in het gemeentehuis te Heerlen.

Na ruim een jaar moet de rechtbank concluderen dat bij rechtzoekenden onvoldoende behoefte bestaat om hun zaak via videoverbinding mondeling toe te lichten aan de rechter. Dit blijkt uit het kleine aantal mensen dat het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid.

Om die reden heeft de rechtbank Limburg besloten om met ingang van de eerste rolzitting in juli 2015, zijnde 1 juli 2015, te stoppen met de pilot.

Inmiddels is ook aan de gerechtsdeurwaarders verzocht om bij de door hen uit te brengen exploten van dagvaarding met het bovenstaande rekening te houden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten