Belastingplichtige verplicht tot verschaffen informatie over geheime bankrekening(en)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Belastingplichtige verplicht tot verschaffen informatie over geheime bankrekening(en)
Maastricht, 15 juli 2013

De civiele voorzieningenrechter heeft, mede op grond van een recent arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 geoordeeld dat een belastingplichtige, van wie aannemelijk is geoordeeld dat zij één of meerdere geheime bankrekeningen heeft bij de KB-Luxbank te Luxemburg, op straffe van een dwangsom kan worden veroordeeld tot het verschaffen van informatie over die bankrekeningen aan de Belastingdienst.

Mede op basis van de uitspraak van de Hoge Raad oordeelt de voorzieningenrechter dat het verbod van de plicht om informatie te verschaffen die de verstrekker mogelijk kan belasten (het zogenaamde nemo-teneturbeginsel) onder voorwaarden, vermeld in het vonnis, niet van toepassing is.

Naast vele andere verweren, verwerpt de voorzieningenrechter onder andere het hoofdverweer ten aanzien van de identificatie van gedaagde (belastingplichtige) als rekeninghouder bij de KB-Luxbank te Luxemburg.

Uitspraken

Meest gelezen berichten