Beroep van Dorpsraad Griendtsveen tegen watervergunning verworpen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Beroep van Dorpsraad Griendtsveen tegen watervergunning verworpen
Roermond, 18 mei 2016

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft aan Staatsbosbeheer een watervergunning verleend voor een groot aantal maatregelen in het kader van de herinrichting van het gebied Peelvenen-Mariapeel. Door de maatregelen wordt het gebied vernat met als (natuur)doel herstel van het hoogveen. De Dorpsraad vindt de vergunning niet terecht en tekende beroep aan. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

Vrees voor natschade en muggenoverlast

De Dorpsraad komt op voor de belangen van de bewoners van het dorp Griendtsveen. Zij vrezen dat door de hogere grondwaterstanden als gevolg van de herinrichting natschade aan hun huizen zal ontstaan. Het dorp grenst aan de provincie Brabant en daar zijn al eerder soortgelijke maatregelen getroffen. Daarmee is bij de vergunningverlening onvoldoende rekening gehouden, vindt de Dorpsraad. Verder vrezen de bewoners voor een toename van de reeds jaren bestaande muggenoverlast als gevolg van de hogere waterstanden. Tevens heeft de Dorpsraad aangevoerd dat de schadevergoedingsregeling die van toepassing is onvoldoende is, omdat bij een natschadeclaim niet duidelijk is of schade door de Brabantse maatregelen of door de Limburgse maatregelen is veroorzaakt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de rekenmodellen die het Waterschap gebruikt heeft, betrouwbaar zijn. Het is de best beschikbare methode om de effecten van de maatregelen te voorspellen. Als er onvoorziene wateroverlast optreedt, voorziet het systeem van monitoring en de vergunningvoorschriften in bijsturing. Muggenoverlast is geen belang op grond waarvan de watervergunning kan worden geweigerd. Overigens zijn er toereikende maatregelen getroffen en voorschriften aan de vergunning verbonden om toename van muggenoverlast tegen te gaan. Over de geldende schadevergoedingsregeling oordeelt de rechtbank dat met die regeling een goede afwikkeling van claims is verzekerd. Het Waterschap heeft bevestigd dat zij belast zijn met afhandeling van alle Limburgse (nat)schadeclaims en dat de indiener van een claim niet zal worden tegengeworpen dat de oorzaak van de natschade is gelegen in maatregelen die in de Brabantse Peel zijn getroffen.

De rechtbank heeft het beroep daarom ongegrond verklaard.

Uitspraken

Meest gelezen berichten