Ex-werknemer WML veroordeeld tot schadevergoeding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Ex-werknemer WML veroordeeld tot schadevergoeding
Maastricht, 29 januari 2014

De rechtbank oordeelt in een door WML tegen een ex-werknemer aangespannen procedure dat de ex-werknemer, die bij WML in dienst was als rentmeester, aansprakelijk is voor opzettelijk dan wel bewust roekeloos aan WML berokkende schade. Die schade heeft daarin bestaan dat de ex-werknemer namens WML 21 percelen voor een veel te lage prijs heeft verkocht aan een derde partij, met welke derde partij de ex-werknemer volgens de rechtbank banden onderhield.

Tegelijkertijd heeft de rechtbank vonnis gewezen in een door de ex-werknemer tegen WML en haar directeur aangespannen procedure. In de door de ex-werknemer aangespannen zaak heeft deze gesteld dat zijn voormalige werkgever onware stellingen heeft verdedigd in een eerdere procedure die heeft geleid tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen WML en de ex-werknemer (waarin geen vergoeding aan de ex-werknemer is toegekend). De rechtbank heeft geoordeeld dat uit het oordeel in de procedure die WML tegen haar ex-werknemer heeft aangespannen volgt dat WML geen onware stellingen heeft verdedigd.

Evenmin heeft WML naar het oordeel van de rechtbank aan het UWV onjuiste informatie verstrekt op grond waarvan de ex-werknemer geen WW-uitkering is verstrekt. 

Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat WML en haar directeur – die volgens de ex-werknemer leiding zou hebben gegeven aan volgens hem onrechtmatige gedragingen van WML – niet onrechtmatig jegens de ex-werknemer hebben gehandeld en er dus geen aanleiding bestaat een daarop gebaseerde gevorderde rectificatie toe te wijzen. 

Wel is naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toewijsbaar het opmaken van de eindafrekening en het uitbetalen van het vast te stellen saldo.

Uitspraken

Meest gelezen berichten