Geen nieuwe aanplant van bomen of dwangsom in AWACS-kwestie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Geen nieuwe aanplant van bomen of dwangsom in AWACS-kwestie
Roermond, 10 augustus 2016
De Minister van Defensie hoeft geen bomen te planten en hem kan geen dwangsom worden opgelegd om nieuwe bomenkap te voorkomen. Dat is het oordeel van de rechtbank in 2 zaken over de AWACS-kwestie, waarin gisteren uitspraak is gedaan.

Herplantplicht

De eerste zaak betrof een herplantplicht die de gemeente Onderbanken aan de Minister van Defensie had opgelegd vanwege de bomenkap in 2006. De vrijstelling voor die kapwerkzaamheden werd enkele jaren later alsnog teruggedraaid door uitspraken van de bestuursrechter. Van de Minister kan nu geen nieuwe aanplant worden verlangd, omdat binnenkort het bestemmingsplan moet worden herzien en daarin moeten regels worden opgenomen om een obstakelvrije invliegfunnel te waarborgen. Bovendien vindt de rechtbank dat de gemeente geen aandacht heeft besteed aan de vliegveiligheid in het gebied.

Last onder dwangsom

De tweede zaak ging over een last onder dwangsom die de gemeente Onderbanken aan de Minister had opgelegd om nieuwe kapwerkzaamheden te voorkomen. De rechtbank oordeelt hierover dat het gaat om een preventieve maatregel. Die kan worden opgelegd als er gevaar dreigt van herhaling van een eerdere overtreding of een groot gevaar dat iemand een overtreding zal begaan. Gevaar van herhaling van de kap uit 2006 is volgens de rechtbank wegens tijdsverloop niet aan de orde. En van een groot gevaar van overtreding is geen sprake. De Minister heeft namelijk aangegeven dat hij niet zal kappen zonder dat daar toestemming voor is.

Uitspraken

Meest gelezen berichten