Gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop in Arcen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop in Arcen
Roermond , 24 april 2015

De rechtbank Limburg heeft vandaag een 30-jarige man tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. De officier van justitie heeft op 10 april 2015 een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar gevorderd voor ‘doodslag’.  De rechtbank heeft, anders dan de officier van justitie, doodslag niet bewezen verklaard en komt tot een aanzienlijk lagere straf.

Slachtoffer

In de nacht van 22 op 23 november 2014 hadden veroordeelde en het slachtoffer in een chaletpark in Arcen, waar zij beiden woonden, een woordenwisseling, die voor de veroordeelde aanleiding was om het slachtoffer met een vuist tegen het hoofd te slaan. Het slachtoffer is vervolgens gevallen en heeft zodanig hersenletsel opgelopen dat hij daaraan is overleden. Veroordeelde heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft geslagen, maar niet dat hij hem wilde doden. Hij heeft verklaard dat hij het slachtoffer slechts een lesje wilde leren om te voorkomen dat hij of zijn moeder een van de volgende dagen weer beledigd zou worden.

Doodslag of mishandeling

De rechtbank overweegt dat voor een bewezenverklaring van de ten laste gelegde doodslag nodig is dat een verdachte het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad om het slachtoffer te doden. Voor bewezenverklaring van doodslag is op zijn minst nodig dat het handelen van de dader een aanmerkelijke kans op de dood oplevert en dat die kans door de dader bewust moet zijn aanvaard. De rechtbank concludeert dat niet is gebleken dat veroordeelde heeft gehandeld met het opzet om het slachtoffer te doden. Hard slaan tegen de voorzijde van het hoofd, tussen neus en kaken, levert volgens de rechtbank over het algemeen een grote kans op lichamelijk letsel op, maar er kan niet gezegd worden dat dit een aanmerkelijke kans op de dood oplevert, laat staan dat veroordeelde die kans bewust heeft aanvaard. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid dat het slachtoffer na de klap met zijn hoofd op een stuk boomstam is gevallen en daardoor het hersenletsel heeft opgelopen.

Wel acht de rechtbank bewezen dat verdachte zodanig hard heeft geslagen dat het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen en de dood is ingetreden als gevolg van dit letsel.

Straf

De rechtbank rekent de veroordeelde de fatale gevolgen van zijn handelen en het onherstelbaar leed en gemis dat daardoor bij de nabestaanden van het slachtoffer is teweeggebracht ernstig aan. De rechtbank rekent de veroordeelde voorts aan dat hij als gevolg van drankgebruik tot geweldpleging is gekomen.
De officier van justitie heeft acht jaar gevorderd voor doodslag. Omdat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring hiervan komt, volgt zij de eis van de officier van justitie niet. De raadsman van de veroordeelde heeft gepleit voor een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt die straf onvoldoende in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit. Daarom heeft zij een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd. Mede omdat de veroordeelde spijt van zijn handelen heeft getoond en zijn medeleven in de richting van de nabestaanden heeft uitgesproken, heeft de rechtbank een deel van die straf, groot 12 maanden, voorwaardelijk opgelegd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten