Inhoudelijke behandeling vervolg Valkenburgse zedenzaak openbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Inhoudelijke behandeling vervolg Valkenburgse zedenzaak openbaar
Maastricht, 08 juli 2015

Vandaag vond in Maastricht een regiezitting plaats over het vervolg van de Valkenburgse zedenzaak waarin aan 28 mannen verweten wordt ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige prostituee.

Alle advocaten van de verdachten hebben vandaag het verzoek neergelegd om de inhoudelijke behandeling van deze zaken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De rechtbank heeft alle verzoeken afgewezen. 

Uitgangspunt bij de behandeling van strafzaken tegen meerderjarige verdachten is dat de behandeling in het openbaar plaats heeft. Onder omstandigheden kan van dat uitgangspunt worden afgeweken. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn het belang van de goede zeden, de openbare orde, de veiligheid van de staat, maar ook wanneer de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte of andere procesdeelnemers dit eisen. Zie ook artikel 269 van het Wetboek van Strafvordering.
 
De rechtbank is in alle zaken van oordeel dat er onvoldoende redenen zijn om van dat uitgangspunt af te wijken. Dit geldt voor zowel het verzoek om de deuren geheel als het verzoek om deze gedeeltelijk te sluiten.
 
De rechtbank gaat ervan uit dat zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie als de verdediging verantwoordelijk en zorgvuldig zullen deelnemen aan de behandeling van de zaak.

Aanwezigheid verdachten

In de zaken van drie verdachten heeft de rechtbank besloten dat de verdachten aanwezig moeten zijn tijdens de behandeling van hun zaak. De overige verdachten zijn niet verplicht op de zitting te verschijnen. Zij kunnen hun verdediging overlaten aan hun advocaat.

Uitspraken

Meest gelezen berichten