Kantonrechter oordeelt dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap in 'WOZL-zaken'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Kantonrechter oordeelt dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap in 'WOZL-zaken'
Maastricht, 04 juni 2015

Op 3 juni 2015 heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, uitspraak gedaan in de zogenoemde WOZL-zaken. WOZL is de afkorting voor Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg.

21 eisers zijn een bodemprocedure gestart tegen WOZL Ondersteuning B.V., Groen OZL B.V., Detachering OZL B.V. en Beschut OZL B.V. De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (‘GR-WOZL’) is enig bestuurder en aandeelhouder van deze besloten vennootschappen. GR-WOZL voert namens de deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (‘Wsw’) uit. Eisers waren aanvankelijk (als zogenoemde cao’ers) in dienst bij Licom. Licom is op 19 oktober 2012 in staat van faillissement verklaard. GR-WOZL heeft een groot deel van de activiteiten van Licom overgenomen en aan 115 cao’ers die voor Licom werkzaam waren, een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar bij één van haar B.V.’s aangeboden. Eisers hebben dit aanbod aanvaard en zijn vervolgens op grond van de arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar bij een van de hiervoor genoemde besloten vennootschappen in dienst getreden.

Eisers stellen dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap, waardoor hun arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet van rechtswege zijn geëindigd. Met toepassing van de voorwaarden die de Hoge Raad op 11 mei 2012 in het Van Tuinen-arrest (ECLI:NL:HR:2012:BV9603) heeft gegeven, komt de kantonrechter tot het oordeel dat de hiervoor vermelde B.V.’s inderdaad als opvolgend werkgever van Licom moeten worden aangemerkt. Dit betekent dat de door eisers gevorderde wedertewerkstelling wordt toegewezen en dat het loon vanaf 19 oktober 2013 tot en met heden moet worden doorbetaald. Het feit dat dit oordeel vergaande praktische en financiële consequenties heeft, maakt dit niet anders.

Omdat de 21 eisers zestien zaken aanhangig hebben gemaakt, zijn er door de kantonrechter zestien afzonderlijke vonnissen gewezen. Die vonnissen zijn niet geheel identiek, omdat sommige eisers ook nog andere vorderingen hebben ingesteld. De hiervoor weergegeven samenvatting geldt echter voor alle zestien vonnissen.


Uitspraken: ECLI:NL:RBLIM:2015:4423

Uitspraken

Meest gelezen berichten