Misbruik van procesrecht in Wob-zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Misbruik van procesrecht in Wob-zaken
Roermond, 26 januari 2016

In december vorig jaar heeft de rechtbank Limburg uitspraken gedaan in een aantal zaken van een zogenoemde "veel-wobber". Een veel-wobber is iemand die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoeken indient enkel met als doel proceskostenvergoedingen en dwangsommen te incasseren.

Oordeel van de rechtbank

In haar uitspraken heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemachtigde in kwestie met zijn Wob‑verzoeken misbruik van procesrecht heeft gemaakt. Uit de manier waarop de gemachtigde te werk ging, blijkt dat hij de Wob-verzoeken niet indiende om informatie van de overheid te krijgen, maar slechts om geld op te strijken. In bijna alle gevallen werden de verzoeken en de ingebrekestellingen "verstopt" in brieven over andere procedures en werd (opzettelijk) geen of een verkeerd kenmerk vermeld. Hierdoor werd een tijdige besluitvorming onnodig bemoeilijkt. Ook stuurde de gemachtigde zijn correspondentie vaak naar een verkeerd faxnummer of onder vermelding van een verkeerd postbusnummer, terwijl de juiste gegevens hem bekend waren. Omdat sprake was van misbruik van procesrecht heeft de rechtbank in een reeks uitspraken alle beroepen niet‑ontvankelijk verklaard. Bij dit bericht vindt u de link naar één van de uitspraken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten