Onterechte sluiting De Nissehoff

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Onterechte sluiting De Nissehoff
Roermond , 28 mei 2015

De rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2015 uitspraak gedaan in de zaak over de sluiting van kindercentrum De Nissehoff in Venray. De uitbaatster van De Nissehoff (eiseres) en haar curator hadden beroep ingesteld tegen de - in hun ogen - onterechte sluiting. De rechtbank heeft eiseres en de curator in het gelijk gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray besloot op 5 februari 2014 kindercentrum De Nissehoff onmiddellijk te sluiten. Het college deed dit na klachten en een inspectie door de GGD. Het kinderdagverblijf zou niet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) geëist worden. Volgens het college was eiseres de belangrijkste oorzaak van de problemen. Haar manier van optreden tegen de kinderen en de gespannen sfeer die zij veroorzaakte onder de leidsters, zouden tot een onveilig pedagogisch klimaat voor de kinderen hebben geleid.

Eiseres en de curator waren het niet eens met de sluiting van De Nissehoff. Het exploitatieverbod was in hun ogen een veel te vergaande maatregel, waar onvoldoende aanleiding voor bestond.

De rechtbank heeft in haar uitspraak meegewogen dat het onmiddellijk sluiten van een kindercentrum alleen gerechtvaardigd is in zeer bijzondere situaties. Het moet dan gaan om situaties waarin de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de kinderen in gevaar is. Ook moeten er geen minder ingrijpende oplossingen voorhanden zijn.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat niet is gebleken dat er sprake was van zo’n uitzonderlijke situatie. Het college heeft dit in haar besluit onvoldoende onderbouwd en uitgelegd. Ook is niet goed gekeken naar alternatieven voor de sluiting, zoals het geven van aanwijzingen of opleggen van voorwaarden die nageleefd moeten worden op straffe van een dwangsom. De sluiting van het kinderdagverblijf was dan ook niet gerechtvaardigd en het college zal hierover opnieuw moeten beslissen. De motivering die op dit moment voor de sluiting is gegeven, is naar het oordeel van de rechtbank gebrekkig. Het beroep van eiseres en de curator is daarom gegrond.

Uitspraken